Strona główna‎ > ‎

Ogłoszenia, przetargi i inne ...

Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci i przyłączy cieplnych w Ustce przy ul. Słowiańskiej 31, Storczykowej 6, Pomorskiej 1A, Rybackiej 6.

opublikowane: 5 cze 2019, 05:24 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 11 cze 2019, 00:30 ]

Sprawa nr 4/2019   (opublikowano w dniu 05.06.2019r.)


PEC “EMPEC” Sp. z o.o. z siedzibą: 76-270 Ustka ul. Bałtycka 5A , ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie sieci i przyłączy cieplnych w Ustce przy ul. Słowiańskiej 31, Storczykowej 6, Pomorskiej 1A, Rybackiej 6.

Długość ok. 205 mb , średnica 2 x Dn,80,65,40,32,25mm .

Termin realizacji do dnia : 31.10. 2019r.

Termin składania ofert do dnia 27.06.2019r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki „EMPEC” .

Termin otwarcia ofert dnia 27.06.2019r. godz. 12.15 , w biurze spółki przy Kotłowni KR-1 ul. Krótka 12 .

SIWZ do pobrania po mailowym zgłoszeniu na adres: empec@partner.net.pl

Telefony kontaktowe : sekretariat 59 8144 273

Osoba uprawniona do kontaktów : Piotr Wojciechowicz 502 393 608 .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert , na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.


admin

Przetarg na wykonanie sieci i przyłączy cieplnych długości ok. 400 m.b. średnice 2xDn 80, 65, 50, 40, 25

opublikowane: 8 lut 2019, 05:07 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 8 lut 2019, 05:12 ]

Sprawa nr 3/2019

Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci i przyłączy cieplnych w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 16a,b,c,33,33a.

Długość ok. 400 mb , średnica 2 x Dn,80,65,50,40,25mm .

Termin realizacji do dnia : 15.05. 2019r.

Termin składania ofert do dnia 28.02.2019r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki „EMPEC”.

Termin otwarcia ofert dnia 28.02.2019r. godz. 12.15 , w biurze spółki przy Kotłowni KR-1 ul. Krótka 12 .

SIWZ do pobrania po mailowym zgłoszeniu na adres: empec@partner.net.pl

Telefony kontaktowe : sekretariat 59 8144 273

Osoba uprawniona do kontaktów : Piotr Woj dechowicz 502 393 608 .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego .

admin

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę węzłów ciepłowniczych

opublikowane: 23 sty 2019, 00:39 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 23 sty 2019, 00:40 ]

Sprawa nr 1/2019 i sprawa nr 2/2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „EMPEC” sp. z o.o. Ul. Bałtycka 5A; 76-270 Ustka zaprasza do złożenia dwóch ofert na dostawę węzłów ciepłowniczych dla dwóch odrębnych postępowań przetargowych:

sprawa nr 1/2019: dostawa 6 węzłów ciepłowniczych,
sprawa nr 2/2019: dostawa 5 węzłów ciepłowniczych

Terminy realizacji: końcowy do dnia 30.07.2019, terminy dla poszczególnych węzłów określone są w SIWZ
Zamawiający wymaga wpłacenia wadium.
Oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego do dnia 15.02.2019 do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2019 r godz.12:15 w miejscu wskazanym w SIWZ
SWIZ, opis przedmiotu zamówienia i pozostałe dokumenty dostarczymy drogą elektroniczną na wniosek oferentów przesłany na adres: empec@partner.net.pl
Uprawniona osoba do kontaktów:
Stefan Smychowski tel. 602-330-279 s.smychowski@poczta.onet.pl


Zatrudnimy pracowników na stanowisku elektryka, automatyka i/lub montera-spawacza

opublikowane: 4 sty 2019, 00:43 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 4 sty 2019, 00:44 ]

Oferujemy:

- Miejsce pracy: Ustka,

- Stabilne zatrudnienie i umowę o pracę po okresie próbnym w firmie o ugruntowanej pozycji,

- Możliwość zdobywania i poszerzania zawodowego doświadczenia,


Wymagania:

- doświadczenie w pracy na stanowisku elektryka, automatyka lub spawacza,

- dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień na kotły wysokoprężne o mocy powyżej 50KW.


Zakres obowiązków:

Zależnie od przedstawionych kwalifikacji i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, zakres obowiązków zostanie określony dla stanowiska pracy elektryka, automatyka lub spawacza/montera sieci ciepłowniczych.


Zainteresowane osoby prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem (tel.598144273) lub przesłanie CV na adres:


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “EMPEC” sp. z o.o.

ul. Bałtycka 5A

76-270 Ustka


W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 poz. 1000 ze zmianami)”.


Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowej sprężarki śrubowej

opublikowane: 22 wrz 2018, 01:00 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 22 wrz 2018, 06:16 ]

Sprawa nr 14 /2018

Przedsiębiorstwo  Energetyki Cieplnej  “EMPEC” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 5a  w Ustce kod. 76-270,   zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym  na  dostawę sprężarki śrubowej o parametrach:

wydajność 5m3/min, ciśnienie 8 bar .


Termin realizacji  przedmiotu zamówienia: do 22 listopada 2018,


SIWZ i formularz ofertowy do pobrania tutaj...


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.


Termin składania ofert 05 październik 2018 do godz. 11.00


Otwarcie ofert, jawne, 05 października 2018 o godzinie 12.00 w Ustce przy ul. Krótkiej 4   (siedziba ZEC-1) .


Kryterium oceny:


100% cena (po spełnieniu wymogów  formalnych  i  merytorycznych).


Termin płatności 14 dni .


Nie przewiduje się wniesienie wadium.


Nie przewiduje się  wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania procedury przetargowej na każdym etapie jej trwania , bez podania przyczyn.

 

Uprawniony do kontaktów : Cz. Podruczny  tel. 059 8 143 418 lub 666 218 232 .

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na remont przenośnika taśmowego

opublikowane: 13 lip 2018, 01:52 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 13 lip 2018, 02:00 ]

Sprawa nr 12 /2018

Przedsiębiorstwo  Energetyki Cieplnej  “EMPEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce zaprasza do składania ofert w przetargu  na: 

Remont przenośnika taśmowego:

    - długość przenośnika      - 38m

    - długość taśmy                ~ 100m

    - szerokość taśmy            - 500mm

-   wydajność                      - ok. 2,0t/h

    - prędkość taśmy              - ok. 0,7m/s

    - przekładnia                     - 2K-250 i = 32.1

    Bębny:

    - napędowy    fi 400

    - nawrotny     fi 400

    - kierujący     fi 320 2 szt

    - napinacza    fi 320

    - dociskające fi  240 2szt

   Łożyska bębnów zewnętrzne w obudowach niedzielonych.

Zakres prac:

    - wymiana łożysk bębnów

    - przegląd przekładni

    - czyszczenie i malowanie konstrukcji.

    - wymiana taśmy

   - regulacja prawidłowej pracy taśmociągu pod obciążeniem i bez.


Termin realizacji  przedmiotu zamówienia : do 20 września 2018 r


SIWZ oraz pozostałe dokumenty dostępne są tutaj ........


Oferty składać w siedzibie Zamawiającego. Termin składania ofert do 31 lipiec 2018 do godz. 12.00


Otwarcie ofert 31 lipiec 2018 o godzinie 12.30 w Ustce przy ul. Krótkiej 12 ( siedziba ZEC-1) .

Kryterium oceny:

1.       cena (po spełnieniu wymogów  formalnych  i  merytorycznych).

Termin płatności 14 dni .

Nie przewiduje się wniesienie wadium.

Nie przewiduje się  wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania procedury bez podania przyczyn.

 

Uprawniony do kontaktów : Cz. Podruczny  tel.  059 8143418 lub 666-218-232

Unieważnienie naboru wniosków konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA” (EDYCJA 2018)

opublikowane: 3 lip 2018, 23:37 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 10 lip 2018, 13:07 ]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działając zgodnie z §4 pkt 3 Regulaminu konkursu unieważnia konkurs „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018)
Unieważnienie Konkursu związane jest z zawarciem przez WFOŚiGW w Gdańsku, NFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz pozostałymi wfośigw Porozumienia w sprawie realizacji krajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na terenie województwa pomorskiego Program będzie wdrażany przez WFOŚiGW w Gdańsku.
Program realizowany będzie w latach 2018-2029, na jego realizację przeznaczono 103 miliardy zł, a Beneficjenci końcowi otrzymają wsparcie finansowe w formie dotacji (63,3 mld zł) oraz pożyczki (39,7 mld zł).
W zakresie nieobjętym krajowym Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze” WFOŚiGW w Gdańsku planuje przygotować odrębną ofertę finansowania.
O szczegółach związanych z planowanymi naborami, warunkach finansowania oraz możliwości uzyskania wsparcia na zadania zgłoszone w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018), WFOŚiGW w Gdańsku ogłaszać będzie na stronie internetowej www.wfos.gdansk.pl oraz informować będzie w pismach kierowanych bezpośrednio do wnioskodawców unieważnionego Konkursu.

Poniżej pismo WFOŚiGW w Gdańsku do PEC "EMPEC" sp. z o.o. w Ustce w przedmiotowej sprawie:


UWAGA ! Przerwa w dostawie energii cieplnej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej

opublikowane: 18 cze 2018, 04:45 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 18 cze 2018, 04:51 ]

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18-06-2018 w związku z modernizacją sieci przy ul. Banacha w Ustce nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej dostarczanej do odbiorców zlokalizowanych na ulicach Wróblewskiego, Cisowej, Klonowej, Sosnowej, Łąkowej, Bukowej, Bałtyckiej, Słupskiej, Grunwaldzkiej, Legionów, Puławskiego. Powtórne uruchomienie ciepła nastąpi między godziną 18:00 a 19:30. Za utrudnienia przepraszamy

Zapytanie o cenę na wykonanie remontu kotła nr 6 w zakresie wymiany sklepienia oraz części obmurza

opublikowane: 11 cze 2018, 01:31 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 26 cze 2018, 04:40 ]

Sprawa nr 11/2018
Zapraszamy do składania ofert w procedurze zapytanie o cenę na wykonanie remontu kotła nr 6 w zakresie wymiany sklepienia oraz obmurza od sklepienia przedniego do okienka rewizyjnego kotła nr 6.
Pełna treść ogłoszenia poniżej, SIWZ i formularz ofertowy dostępne są tutaj....
KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ "EMPEC"

opublikowane: 17 maj 2018, 04:44 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 11 cze 2018, 01:57 ]

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO)Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „EMPEC” Spółka z o.o. w Ustce zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

1) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „EMPEC” Spółka z o.o. w Ustce - siedziba: 76-270 Ustka, ul. Bałtycka 5A  jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszła wskutek zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów. 

2) Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez „EMPEC” sp. z o.o. w Ustce, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 10 kwietnia 2006 r. - Prawo energetyczne oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego. 

3) Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez „EMPEC” sp. z o.o. w Ustcedotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła. 

„EMPEC” sp. z o.o. w Ustce deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
 • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki, 
 • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatywwśród klientów związanych z nią umowami, 
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 
4) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez „EMPEC” sp. z o.o. w Ustce, w tym profilowaniu.

5) Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 • sprostowania (poprawiania) danych, 
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 
 • do ograniczenia przetwarzania danych, 
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6) „EMPEC” sp. z o.o. w Ustce przechowywać będziePaństwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki. 

7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z „EMPEC” sp. z o.o. w Ustceumowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, firmy dokonujące przeglądów instalacji oraz firmy dokonujące napraw usterek / usuwania skutków awarii.

8) Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

9) Więcej informacji można uzyskać kontaktując się:
 • telefonicznie: 59 8144-273 
 • drogą elektroniczną: empec@partner.net.pl 
 • osobiście w siedzibie Spółki, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

Prezes Zarządu „EMPEC” sp. z o.o. w Ustce

1-10 of 88