Przyłączenie

Informacji udziela Piotr Wojciechowicz tel. 059  8143 - 425
 
 Procedura przyłączenia nowych odbiorców :
1.Odbiorca składa wniosek o przyłączenie do sieci.
2.Dostawca określa warunki przyłączenia.
3.Dostawca sporządza umowę o przyłączenie do sieci.