Strona główna‎ > ‎

Notowania paliw i uprawnień do emisji CO2


Indeks cen węgla CIF ARA
Indeks cen węgla CIF ARA futures wyznacza średni dzienny poziom cen węgla energetycznego w klasie 6.000 kcal/kg (ok. 25MJ/kg), miał 0-50mm, zwartość siarki <1%, zawartość popiołu 11-15%, zawartość wilgoci 11-15%, zawartość części lotnych 22-37%, kupowanego w kontraktach futures na warunkach Cost, Insurance and Freight (import; koszt, ubezpieczenie i fracht) w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia, wolumen 50.000-150.000 ton, ofertowanego w dostawach na kolejne okresy.
Zobacz Ceny CIF ARA

Indeks cen węgla FOB RB
Indeks cen węgla FOB RB futures wyznacza średni dzienny poziom cen węgla energetycznego w klasie 6.000 kcal/kg (ok. 25MJ/kg), miał 0-50mm, zwartość siarki <1%, zawartość popiołu 11-15%, zawartość wilgoci 11-15%, zawartość części lotnych 22-37%, kupowanego w kontraktach futures na warunkach Free on Board (eksport; franco statek) w porcie Richards Bay (Republika Południowej Afryki), wolumen 50.000-150.000 ton, ofertowanego w dostawach na kolejne okresy.
Zobacz Ceny FOB RB

Indeks cen węgla FOB NEWC
Indeks cen węgla FOB NEWC futures wyznacza średni dzienny poziom cen węgla energetycznego w klasie 6.000 kcal/kg (ok. 25MJ/kg), miał 0-50mm, zwartość siarki <1%, zawartość popiołu 11-15%, zawartość wilgoci 11-15%, zawartość części lotnych 22-37%, kupowanego w kontraktach futures na warunkach Free on Board (eksport; franco statek) w porcie Newcastle (Australia), wolumen 50.000-150.000 ton, ofertowanego w dostawach na kolejne okresy.
Zobacz Ceny FOB NEWC

Indeks PSCMI 1
Indeks PSCMI 1 (w PLN/tonę i w PLN/GJ): odzwierciedla poziom cen (loco kopalnia2) miałów energetycznych klasy 20-23/1 w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej. Obliczany jako średnia ważona z miesięcznych dostaw, spełniających kryterium jakościowe indeksu (parametry w stanie roboczym): wartość opałowa: 20≤Qir<24 MJ/kg, zawartość siarki całkowitej poniżej 1% (Str < 1%). Cena produktu miesięcznego jest ustalana jako średnia ważona z transakcji zrealizowanych na polskim rynku węgla energetycznego, zafakturowanych w danym miesiącu kalendarzowym.
Zobacz Ceny PSCMI 1

Indeks PSCMI 2
Indeks PSCMI 2 (w PLN/tonę i w PLN/GJ): odzwierciedla poziom cen (loco kopalnia2) miałów energetycznych klasy 23-26/08 w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych, innych odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców krajowych. Obliczany jako średnia ważona z miesięcznych dostaw, spełniających kryterium jakościowe indeksu (parametry w stanie roboczym): wartość opałowa: 23≤Q<27 MJ/kg, zawartość siarki całkowitej poniżej 0,8% (Str < 0,8%). Cena produktu miesięcznego jest ustalana jako średnia ważona z transakcji zrealizowanych na polskim rynku węgla energetycznego, zafakturowanych w danym miesiącu kalendarzowym.
Zobacz Ceny PSCMI 2


źródło: http://polski-wegiel.pl/indeksy-cen-wegla/


Notowania EUA     Notowana EUA bis

EUR/EUA


Link do cen gazu   link 2 do cen gazu

Kalkulator jednostek
1 Million BTU [MMBtu] = 1,055 055 852 6 Gigadżul [GJ] = 0,293 071 070 2 Megawatogodzina [MWh]
1 Million BTU [MMBtu] = 293,071 070 172 2 Kilowatogodzina [kWh]

Link do cen ropy  USD/t

Notowania cen wÄ™gla 

  USD/t
Notowania cen węgla