Wykaz instalacji objętych Krajowymi Środkami Wykonawczymi wraz z liczbą nieodpłatnych uprawnień do emisji na lata 2013-2020

opublikowane: 1 mar 2018, 03:55 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 1 mar 2018, 04:30 ]

źródło:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/439 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji


https://bip.mos.gov.pl/rejestry-ewidencje-archiwa/departament-ochrony-powietrza-i-klimatu/wykaz-instalacji-objetych-krajowymi-srodkami-wykonawczymi-wraz-z-liczba-uprawnien-do-emisji-na-lata-2013-2020/


Niżej poz. 224 dotycząca PEC "EMPEC" sp. z o.o. w Ustce