Strona główna‎ > ‎

Akty prawne

Koncesje na wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła

opublikowane: 15 maj 2018, 01:59 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 15 maj 2018, 02:00 ]

"Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Ustka na lata 2015-2030"

opublikowane: 20 kwi 2018, 01:56 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 20 kwi 2018, 02:00 ]

Uchwała Nr VII/61/2015 w sprawie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Ustka na lata 2015-2030".
zobacz treść uchwały (67 KB)
zobacz Założenia (5.7 MB)
zobacz załącznik nr 1 do założeń (24.8 MB) mapa sieci ciepłowniczej (2014 rok)
zobacz załącznik nr 2 do założeń (3.9 MB) mapa sieci gazowej
zobacz załącznik nr 3 do założeń (260.1 KB) mapa sieci energetycznej
zobacz załącznik nr 4 do założeń (641.2 KB)

Decyzja Starosty Słupskiego Nr 116/18 zezwalająca na wykonanie nasadzeń zastępczych do dnia 30 kwietnia 2019 r.

opublikowane: 21 mar 2018, 00:38 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 21 mar 2018, 00:39 ]

Decyzja dotyczy nasadzeń za drzewa wycięte na terenie OSIRRozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

opublikowane: 16 mar 2018, 07:07 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 25 mar 2018, 14:33 ]

źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001988


Tekst ogłoszony:

D20171988.pdf

Status aktu prawnego:

obowiązujący

Data ogłoszenia:

2017-10-25

Data wydania:

2017-09-22

Data wejścia w życie:

2017-11-09

Organ wydający:

MIN. ENERGII


Podstawa prawna z art. (1)

Adres publikacyjny

Artykuł

Status

Tytuł

Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348

art. 46 ust. 5 i 6

akt posiada tekst jednolity

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Akty uznane za uchylone (1)

Adres publikacyjny

Data

Status

Tytuł

Dz.U. 2010 nr 194 poz. 1291

2017-11-09

uznany za uchylony

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Wykaz instalacji objętych Krajowymi Środkami Wykonawczymi wraz z liczbą nieodpłatnych uprawnień do emisji na lata 2013-2020

opublikowane: 16 mar 2018, 07:07 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 17 mar 2018, 15:10 ]

źródło:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/439 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji


https://bip.mos.gov.pl/rejestry-ewidencje-archiwa/departament-ochrony-powietrza-i-klimatu/wykaz-instalacji-objetych-krajowymi-srodkami-wykonawczymi-wraz-z-liczba-uprawnien-do-emisji-na-lata-2013-2020/


Niżej poz. 224 dotycząca PEC "EMPEC" sp. z o.o. w Ustce1-5 of 5