Strona główna‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Konkurs „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018)

opublikowane: 7 mar 2018, 03:27 przez Ireneusz Zagrodzki   [ zaktualizowane 21 paź 2018, 23:58 ]

Unieważnienie naboru wniosków konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA” (EDYCJA 2018)

opublikowane: 4 lip 2018, 08:37
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działając zgodnie z §4 pkt 3 Regulaminu konkursu unieważnia konkurs „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018)
Unieważnienie Konkursu związane jest z zawarciem przez WFOŚiGW w Gdańsku, NFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz pozostałymi wfośigw Porozumienia w sprawie realizacji krajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na terenie województwa pomorskiego Program będzie wdrażany przez WFOŚiGW w Gdańsku.
Program realizowany będzie w latach 2018-2029, na jego realizację przeznaczono 103 miliardy zł, a Beneficjenci końcowi otrzymają wsparcie finansowe w formie dotacji (63,3 mld zł) oraz pożyczki (39,7 mld zł).
W zakresie nieobjętym krajowym Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze” WFOŚiGW w Gdańsku planuje przygotować odrębną ofertę finansowania.
O szczegółach związanych z planowanymi naborami, warunkach finansowania oraz możliwości uzyskania wsparcia na zadania zgłoszone w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018), WFOŚiGW w Gdańsku ogłaszać będzie na stronie internetowej www.wfos.gdansk.pl oraz informować będzie w pismach kierowanych bezpośrednio do wnioskodawców unieważnionego Konkursu.

Poniżej pismo WFOŚiGW w Gdańsku do PEC "EMPEC" sp. z o.o. w Ustce w przedmiotowej sprawie:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza kolejną edycję konkursu pod nazwą: „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018).

opublikowane 7 marca 2018, 12:27
EMPEC ogłasza nabór wniosków mieszkańców - formularze wniosków dla mieszkańców Ustki, warunki uczestnictwa i inne dokumenty dostępne są tutaj .............