Pàgina d'inici


PROJECTE GEP  : Grup Experimental PLURILINGÜE


Des de l'octubre de 2013, l'escola forma part del PROJECTE GEP.

El Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme es posa en marxa per assolir els objectius d' Europa 2020 vers la competitivitat europea, els principis d'internacionalització i d'èxit escolar de l'acord de govern,  i s'alinia amb els compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüsime del sistema educatiu a Catalunya.

Les actuacions innovadores en els àmbits d'organització escolar, disseny curricular i aplicació metodològica a l'aula donen continuïtat a l'autonomia de centre en el seu desplegament i consolidació al Projecte Lingüistic, i les línies d'aplicació del pla de lectura escolar, el treball transversal de les competències bàsiques i les accions de col·laboració per a la resolució de problemes previstes en els plantejaments avaluadors de la OCDE 2015.