Dani u tjednu-odigraj


Riješi križaljku i ponovi
https://www.bookwidgets.com/play/6B54KE


Zadatak ti je čekićem udariti ime dana u tjednu ili naziv nekog od doba dana

Klikni na sliku da igra započne
Plavim dugmetom isključuje se zvuk.
Narančasto dugme odaberi ako želiš sporiju igru.
Pritisak na crveno dugme ponavlja igru
.

Test Review Game
Comments