Plànols

Encara que els mapes que es publicaven de les excavacions de fa un segle eren generalment fets per arquitectes, Emili Gandia els completava, feia plànols de detall i aixecava croquis a mesura que anava descobrint nous elements. Els seus mapes, encara sense estudiar, poden aportar nova llum sobre la situació exacta d'allò que va trobar a les diferents campanyes d'excavació.
 
En aquest exemple, s'hi observa un detall de com va completar a llapis el mapa de l'àrea dels Temples del primer article sobre les excavacions d'Empúries que publicà Josep Puig i Cadafalch al primer número de l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans.
Subpàgines (1): Esglésies del Pirineu
Comments