Fotografies

Emili Gandia ha deixat un notable llegat fotogràfic, d'un interès evident per a la història de l'arqueologia i la museologia catalanes i universals.
 
En aquesta postal el veiem acompanyat dels seus fills mentre dirigia les excavacions del barri dels temples de la Neàpolis d'Empúries.