Escrits

En aquesta secció hi recollirem tota mena de documentació manuscrita generada per Emili Gandia, o destinada a ell, o que hi faci referència. Agraïrem que us poseu en contacte amb nosaltres si ens voleu ajudar en les tasques de transcripció.
 
El nom dels documents conté en primer lloc la data en forma d'any, mes i dia, quan es coneix, seguit del tipus de document i de l'autor, si el document no és de la mà d'en Gandia o el destinatari precedit d'una a.
 
A l'enllaç de baix us podeu baixar la imatge escanejada en alta ressolució. Qualsevol ús d'aquesta documentació haurà de fer constar que procedeix de l'Arxiu Gandia, i l'adreça d'aquesta web. Quan la imatge no hagi estat produïda per l'Associació, s'indicarà també l'Arxiu de procedència. Per fer-ne ús comercial, caldrà demanar l'autorització corresponent, d'acord amb la nostra llicència Creative Commons.
ċ
Pere Izquierdo,
26 d’oct. 2009, 15:23
ċ
Pere Izquierdo,
26 d’oct. 2009, 18:48
Comments