5. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


https://sites.google.com/site/emclassicline0/7-photos/blackGarage.jpg

https://sites.google.com/site/emclassicline0/7-photos/fonto.JPG

https://sites.google.com/site/emclassicline0/7-photos/DSCF6221.JPG

https://sites.google.com/site/emclassicline0/7-photos/DSCF6274.JPG


https://sites.google.com/site/emclassicline0/7-photos/PICT0127.JPG

https://sites.google.com/site/emclassicline0/7-photos/I3010533.JPG


https://sites.google.com/site/emclassicline0/7-photos/1PICT0129.JPG

https://sites.google.com/site/emclassicline0/7-photos/I3010530.JPG


https://sites.google.com/site/emclassicline0/7-photos/125%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91.JPG

https://drive.google.com/file/d/0B78R5NbERcB_MWlRMjNsM09uVzg/view?usp=drive_web


https://sites.google.com/site/emclassicline0/7-photos/I3010535.JPG


https://sites.google.com/site/emclassicline0/7-photos/QQ20160429201005.jpg

https://sites.google.com/site/emclassicline0/7-photos/QQ20160429201001.jpg