Ebaluazioa

 
 
 
BIKAIN   5
ONDO 3
HOBETU BEHARRA  1
GUTXI  0
Guztira
 
 
 
1. JARDUERA 
 
 
 
 
Galdera guztiak egoki erantzun ditu.
Emandako testuak irakurri ondoren Historian zehar emakumearen hutsunearen arrazoiak aipatzeko eta azaltzeko gauza da.
Galdera gehienak egoki erantzun ditu.
Emandako testuak irakurri ondoren Historian zehar emakumearen hutsunearen arrazoiren bat aipatzeko eta azaltzeko gauza da.
 
Oso galdera gutxi  erantzun ditu egoki. 
Emandako testuak irakurri ondoren Historian zehar emakumearen hutsunearen arrazoiren bat aipatzeko gauza da. 
Ez du galderen bat ere egoki erantzuten.
Emandako testuak irakurri ondoren Historian zehar emakumearen hutsunearen arrazoiren bat ere ez da gauza ez aipatzeko ez azaltzeko. 
 
20 PUNTUREN GAINEAN
 
 
 
 
 
 
 
2. JARDUERA
 
 
Informazioaren bilaketa egin du eta emakumeei buruzko beharrezkoak diren datuak lortu ditu. %100ean asmatu du jokoa.
Informazioaren bilaketa egin du eta emakume gehienei buruzko beharrezkoak diren datuak lortu ditu. %60an asmatu du jokoa.
Informazioaren bilaketa egin arren   beharrezkoak diren datuak emakume batzuei buruzkoak baino  ez du lortu. %30an asmatu du jokoa.  
Informazioaren bilaketa ez du osatu eta du eta emakumeei buruzko beharrezkoak diren oso datu gutxi lortu ditu. Ez du jokoa asmatu.  
 
20 PUNTUREN GAINEAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. JARDUERA
 
 
 
 
 
Horma-irudian agertu behar diren emakumeei buruzko informazio anitza eta ugaria lortu du.  Horma-irudia osatzeko ekoiztu dituen testuak (laburpena, deskribapena...) koherenteak izan dira. Datuak eta ezaugarri aipagarrienak ere egoki aukeratu ditu  Testua ondo sailkatuta dago paragrafoetan. Zuzena da.
 
Horma-irudian agertu behar diren emakumeei buruzko informazio nahikoa lortu du.  Horma-irudia osatzeko ekoiztu dituen testuak (laburpena, deskribapena...) orokorrean egokiak  izan dira. Aukeratzen dituen datuak eta ezaugarriak ez dira beti aipagarrienak, hutsunearen bat dago. Paragrafoetan egindako banaketa ez du testuaren egitura zehazki islatzen. Zuzentasunaren akatsak ageri dira.  
Horma-irudian agertu behar diren emakumeei buruzko informazio partziala eta eskasa lortu du.  Horma-irudia osatzeko ekoiztu dituen testuak (laburpena, deskribapena...) koherentzia akats larriak izan dituzte. Datu eta ezaugarrien aukeraketa ez da egokia ezta aipagarriena ere izan. Paragrafoetan egindako banaketa ez da egokia Zuzentasunaren akats larriak ageri dira.  
 
Horma-irudian agertu behar diren emakumeei buruzko informazioa ez du lortu. Ez du bilaketa emankorra egin ezta datuen aukeraketa egokia ere. Horma-irudia osatzeko ekoiztu dituen testuek (laburpena, deskribapena...)  koherentzian, edukien egituran eta zuzentasunean ere akats larriak  izan dituzte. 
 
40 PUNTUREN GAINEAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. JARDUERA
 
 
 
 
 
 
Horma-irudiak jardueran eskatutako atal guztiak ditu barne:
- Irudi anitzak eta adierazgarriak erabili ditu
- Aukeratutako emakumeei buruzko informazioa egokia eta zabala izan da
 -Bere eremuan egin duen ekarpenaren lagin adierazgarria sartu du.
- Programa informatikoaren   erabilpena (erabiltzekotan) ezin hobea izan da.
- Horma-irudiaren osaketa (maketazioa, espazioen banaketa, estetika...)oso egokia izan da
 
 
Horma-irudiak jardueran eskatutako ia atal guztiak ditu barne:
- Irudi gutxi baina adierazgarriak erabili ditu
- Aukeratutako emakumeei buruzko informazioa egokia izan da
 -Bere eremuan egin duen ekarpenaren laginen bat sartu du.
- Programa informatikoaren   erabilpena (erabiltzekotan) egokia izan da.
- Horma-irudiaren osaketan (maketazioa, espazioen banaketa, estetika...)hutsune batzuk daude
 
 
Horma-irudiak jardueran eskatutako oinarrizkoak (biografia eta argazkia) baino ez ditu barne
- Irudi gutxi eta oso  adierazgarri ez direnak erabili ditu
- Aukeratutako emakumeei buruzko informazioa eskasa eta gehienetan desegokia izan da
 -Bere eremuan egin duen ekarpenaren laginik ez du sartu 
- Programa informatikoaren   erabilpena (erabiltzekotan) eskasa izan da.
- Horma-irudiaren osaketa (maketazioa, espazioen banaketa, estetika...) desegokia izan da
Horma-irudiak  jardueran eskatutako baldintza bat ere ez ditu bete
- Ez ditu irudirik erabili
- Aukeratutako emakumeei buruzko informazioa eskasa eta desegokia izan da, eta ez da adierazgarria izan. 
 -Bere eremuan egin duen ekarpenaren laginik ez du sartu 
- Programa informatikoaren   erabilpena (erabiltzekotan) desegokia izan da.
- Horma-irudiaren osaketa (maketazioa, espazioen banaketa, estetika...) guztiz desegokia izan da
 
40 PUNTUREN GAINEAN
 
 
 
 
 

 

 
Comments