Winkel- en andere blikken
Blikken van klein tot groot. Van de bekende reclameblikken
tot de decoratieve gehoute winkelblikken.
 
U herkent vast de cacaoblikken uit de keuken van uw oma en de appelstroopblikken die tijdens uw jeugd op tafel stonden. Denk maar eens aan Droste, De Gruyter, Blue Band,
Van Nelle, Bolletje, Van Houten en De Ruyter.