Na jeseň roku 2010 bola divákom predstavená divadelná hra s názvom Márnotratný syn, ktorú si pri príležitosti Bratislavských misií pripravila mládež pri Františkánskom kláštore v Bratislave. Niekoľko ďalších odohraných predstavení viedlo k vzniku Františkánskeho ochotníckeho divadla Elzeár (FODE), ktorého myšlienkou je nadviazať na tradíciu františkánskeho ochotníckeho divadla. To zaniklo v 50. Rokoch 20. Storočia násilným zrušením kláštorov.

    Ideou FODE je usmerňovať ľudské životy v znamení dobra, pokoja, radosti a ukazovať divákom pravé ľudské a kresťanské hodnoty. Aj preto sme si za svoje motto zvolili výrok:
„Akékoľvek pekné dielo 
ľudského umu 
zanecháva po sebe 
stopu v duši človeka.“

„Na počiatku bolo Slovo 
a Slovo bolo u Boha 
a to Slovo bolo Boh.“ Jn 1,1.

    Tak nejako sa začal aj príbeh FODE, teda Františkánskeho ochotníckeho divadla Elzeár. Na počiatku bolo Slovo a to Slovo prišlo do Bratislavy a oslovovalo jej obyvateľov prostredníctvom Bratislavských misií. Tie sa konali 10.10.2010-24.10.2010. My sa však musíme vrátiť ešte trocha späť, do obdobia pred Misiami, keď sa brat Zachej OFM rozhodol odpovedať na Božie volanie a pokúsiť sa pripraviť divadelné predstavenie pre program farských misií vo farnosti Kráľovnej rodiny, ktoré viedli jeho spolubratia. Voľba padla na známy príbeh o márnotratnom synovi (Lk 15,11-32), nádherné podobenstvo o Božej otcovskej láske k nám, hriešnym a márnotratným deťom. Vybrali sme si verziu upravenú Alojzom Čobejom do podoby rozhlasovej hry.


"Zatiahni na hlbinu 
a spustite siete na lov!" Lk 5,4

    Siete teda boli spustené a začali sa do nich chytať prvé úlovkyJ. Teda, pri Františkánskom kláštore v Bratislave začal pomaly (ale isto) vznikať tím ľudí, hercov- ochotníkov (vtedy ešte skôr ochotníkov ako hercovJ), ktorí boli ochotní sa zapojiť. Zapojiť sa a obetovať svoj voľný čas, precvičiť si pamäťovú kapacitu pri učení sa textov, trpezlivosť a často aj nervy pri skúškach.

    Na takom divadelnom predstavení sa však nepodieľajú iba herci. V zákulisí je rad ďalších nadšencov, ktorí sú takisto nepostrádateľní- pred samotným nacvičovaním výstupov, ktoré začalo v septembri, bolo treba pripraviť kulisy, kostýmy, rekvizity, hudobný „podmaz“, plagáty, technické detaily...


„Kto ostáva vo mne 
a ja v ňom, 
prináša veľa ovocia; 
lebo bezo mňa 
nemôžete nič urobiť.“ Jn 15,5

    Pán vyslyšal naše modlitby, a tak sme s Jeho požehnaním mohli 20.10.2010 o 19:30 v kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave odohrať premiéru biblického príbehu. Ako sa vraví, všetko dobre dopadlo a, dovolím si tvrdiť, hra mala úspech. Oslovila divákov a ponúkla ľuďom, ktorí možno hľadajú, možnosť kráčať po ceste s nekonečnou, milosrdnou Láskou, ktorá sa teší a vraví: „Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa.“ (Lk 15, 23)


"Choďte do celého sveta 
a hlásajte evanjelium 
všetkému stvoreniu.“ Mk 16, 15

    Skončila sa premiéra, skončili sa Bratislavské misie, ale neskončila sa naša povinnosť šíriť túto radostnú zvesť ďalej. Preto sme Márnotratného syna odohrali ešte šesťkrát- vo Františkánskom kláštore v Bratislave, Hlohovci, Trnave, Trstenej, v dedine Olcnava na Spiši a v Lamači. Myslím, že za všetkých môžem povedať, že každým jedným predstavením a spoločne stráveným časom sme ako spoločenstvo kráčali bližšie k Bohu, ale aj jeden k druhému, za čo patrí veľká vďaka nášmu skvelému Nebeskému režisérovi! 

text: Zuzka Kolníková