Identiteit


We ontlenen onze identiteit aan de Bijbel,  
het Woord van God, dat onze basis is voor het ontplooien van activiteiten.

Kingdom of God