Stichting ELV

De Stichting Evangelische Lectuurvoorziening is opgericht met het doel mensen te voorzien van Bijbels, christelijke lectuur, studieboeken en audiomateriaal (waaronder muziek en ingesproken cassettebandjes),die zij in hun eigen omgeving niet kunnen verkrijgen

Het gaat hierbij met name om personen in binnen- en buitenland die een Slavische taal beheersen. Te denken valt dan aan Russisch, Oekraïens, Pools, Tsjechisch, Slowaaks, Sloveens, Servisch, Kroatisch, Macedonisch, Bulgaars en Moldavisch. Er is echter ook wel materiaal aanwezig in talen van landen rondom de Slavische wereld. Het zwaartepunt van het werkgebied vormen evenwel de landen Oekraïne en Rusland.

Het blijkt dat er nog steeds behoefte bestaat aan christelijke lectuur en Bijbels. In het bijzonder is er vraag naar studiebijbels, zoals de grootformaat Scofield Bijbels en Getze Bijbels, omdat Bijbelverklaringen moeilijk te krijgen zijn in Rusland en Oekraïne.

Via de ELV willen we broeders en zusters ondersteunen door het zenden van deze lectuur. We merken ook dat hen nogal eens de financiële middelen ontbreken om de lectuur te kopen die nodig is voor hun geloofsopbouw, te meer omdat door de economische crisis  de prijzen voor dagelijkse behoeften sterk zijn gestegen, waardoor de armoede onder de bevolking verder toeneemt.

Internet is in Oost-Europa nog een stuk minder beschikbaar dan hier, mede omdat veel gezinnen gewoon geen budget hebben om een computer aan te schaffen. Verreweg de meeste contacten verlopen dan ook via de traditionele 'Tante Pos'.

Er is veel gebed (ook voorbede!) en wijsheid nodig bij het selecteren van betrouwbare geestelijke lectuur en het beantwoorden van brieven.

 

 Hebt u vragen of opmerkingen?

Stuur een mail naar: info@elv-ukraine.nl

 

Postadres

Stichting Evangelische Lectuurvoorziening

Schuilhoeve 70 

3992 NE Houten


Bankrekening: NL19INGB0001886522

Een financiële bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld, omdat de verzendingen en nieuwe aankopen van Bijbels en boeken alleen kunnen gebeuren op basis van het geld dat d.m.v. giften binnenkomt.

ANBI bijgaande PDF