God zoekt jou!

Want God had de wereld

zo lief dat Hij zijn enige Zoon

heeft gegeven, opdat iedereen die

in Hem gelooft niet verloren gaat,

maar eeuwig leven heeft.