Een actuele WEB-site

Het Cyrillische alfabet (кириллица) is het alfabet dat in zes Slavische talen gebruikt wordt. ELV-Cyrillic is een website die
geschreven is in het Cyrillische schrift. Naast de in het Nederlands gegeven informatie wordt deze site als middel tot evangelisatie ingezet. Het Cyrillische alfabet wordt toegeschreven aan de broers Cyrillus en Methodius van Saloniki die dit schrift hebben ontworpen (9e eeuw). De foto is genomen in Skopje, waar een standbeeld van deze mannen staat.