Heeft U vragen of opmerkingen, neem dan contact op:

Stuur een E-mail aan: info@elv-ukraine.nl

Postadres 
Stichting Evangelische Lectuurvoorziening 
Schuilhoeve 70 
3992 NE Houten

Telef. 040–2217694
Bank : NL19 INGB 0001 8865 22  BIC  INGBNL2A
 
met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2013 heeft de Stichting een ANBI-status