ANBI

Stichting ELV heeft sinds juli 2012 ( met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012) een ANBI-status.

Dit betekent dat de overheid ons erkent als een algemeen nut beogende instelling. Giften aan ELV mogen daarom met uw belastingaangifte worden verrekend.

Uw giften zijn welkom, alleen doordat we giften ontvangen kan dit werk worden gerealiseerd.

Onze bankgegevens zijn :

IBAN: NL19INGB0001886522   BIC: INGBNL2A

t.n.v. Stichting Evangelische Lectuur Voorzieningen, 3992 NE Houten

 

Ċ
Dirk-Jan Leys,
21 apr. 2015 09:52
Ċ
Dirk-Jan Leys,
7 mrt. 2016 04:35
Ċ
Dirk-Jan Leys,
16 jan. 2014 06:00
Ċ
Dirk-Jan Leys,
9 jun. 2014 06:22