1. Főoldal

AZ EMLÉKEZET EGÉSZSÉGES ÉS SÉRÜLT MŰKÖDÉSÉNEK
ÉLETSZERŰ MEGKÖZELÍTÉSE


(REALISTIC APPROACH TO MEMORY: HEALTHY AND IMPAIRED MEMORY FUNCTIONS)

OTKA kutatás (2010-2013; nyilvántartási szám: K-81641)
Témavezető: Kónya AnikóKutatások fő témája, ismertető:

Az emlékezet életszerű megközelítésének a kognitív pszichológián belül tekintve is jelentős múltja van. A kutatási terület alapvetően az egészséges ember emlékezeti képességeit vizsgálja olyan összetett módon, hogy az alapvető folyamatoktól eljut az „emlékező emberig”. Fokozott hangsúlyt kap ennek során az emlékezés elbeszélő szintje: ennek introspektív (fenomenológiai) és történetmesélő (narratív) aspektusa. Másfelől tekintve, az életszerű megközelítés természetszerűleg találkozik az emlékezet sérülésére összpontosító neuropszichológiai kutatásokkal.
Kutatásainkban az egészséges és sérült emlékezet egymásra vetítésére törekszünk sajátosan emberi képességeket hangsúlyozó életszerű helyzetekben. Két fő területet emelünk ki, amelyek a személyes és élményszerű emlékezetet képviselik:

(1) Az egyedi emlékek megjelenése az önéletrajzi elbeszélésben
Hívószavas és interjú helyzetek által vizsgáljuk az emlékezeti rekollekció sokszoros természetét, egészséges és sérült működését. Az elemzés az egyedi emléket téri szituatív modellbe helyezi, és feltárja a tudással való funkcionális kapcsolatát. Kategorizációs kísérletekben foglalkozunk a tudás és az emlék átjárhatóságával.

(2) Téri szerveződés szerepe az emlékezeti felidézésben
A kísérleti és teszthelyzetek a téri emlékezetet eltérő vonatkozásaiban vizsgálják. Új szempontot jelent a személy saját aktivitása és testsémája az emlékezeti-tér megszervezésében. A szubjektív szerveződés a cselekvő embert állítja a téri tájékozódás előterébe. A neuropszichológiai vizsgálatok a sérülések lateralitását veszik elsődlegesen figyelembe.

A két kiemelt terület által feltett elméleti kérdés: az emberi emlékezet nyelvi és térileg/mentálisan modellált élménytermészetének kapcsolata, a nyelvi és téri epizodikus emlékezet viselkedéses megfelelése.
Egyetemi és klinikai intézmények (ELTE PPK, GYPK, Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budai Gyermekkórház Epilepszia Központ,
Vadaskert Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia) közös kutatása segíti az egészséges és sérült emlékezet egymásra vetítését.


Részletek >>>

Aloldalak (1): Kutatási beszámolók