MA záróvizsga

A Mesterképzés záróvizsgarendje

A vizsga két részből áll: a szakdolgozat bemutatásából és egy vizsgarészből:
  1. A szakdolgozat bemutatásában a vizsgázó egy prezentáció segítségével mutatja be a munkáját nagyjából 10 percben.
  2. A vizsgarészben a vizsgázó az általa előzetesen javasolt téma és szakirodalom alapján kap kérdéseket. A vizsga napja előtt 5 munkanappal a vizsgázó lead egy legalább 10 tételből álló olvasmánylistát, amelyből legalább 5 tétel a saját témájának átfogó irodalmából, illetve legalább 5 további tétel a témájának specifikusabb irodalmából származik. A vizsga ezen irodalomjegyzék és témák mentén zajlik.

A további részletekre lásd az intézeti szabályozást.