Gyakorlóhelyek

Fogadó intézmény Gyakorlatvezető Hallgatók tervezett száma Követelmény, leírás
MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Honbolygó Ferenc 6 A félév során a hallgatók egy, az eseményhez kötött potenciálok (EKP) módszerét használó kísérlet kapcsán megismerkednek az EEG és EKP felvételének és elemzésének alapvető módszereivel. A gyakorlat elsősorban „hands-on” foglalkozásokból áll, amelyek kísérleti alkalmakat és az adatelemzéssel kapcsolatos ismereteket átadását foglalják magukba. A kurzus célja az EEG felvételével kapcsolatos konkrét, kézzelfogható problémákkal, biztonsági, és egészségügyi szabályokkal, valamint az eszközökkel és az adatelemzés menetével való megismerkedés. A félév végére a hallgatók képesek lesznek az EKP-módszer alkalmazására és az alapvető EKP feldolgozási műveletek és elemzések elvégzésére.
ELTE KPT Krajcsi Attila 5 Numerikus megismerés. Bővebb leírás a támákról és a módszerekről.
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Verseghi Anna 4 Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben folytatott gyakorlatra olyan hallgatókat várunk, akik agysérült betegek kognitív funkcióinak neuropszichológiai vizsgálatába kívánnak betekintést. Az elméleti kutatói érdeklődésüket rehabilitációs szemlélettel kapcsolják össze. Az agysérült személyek pszichés (kognitív) funkcióinak alakulása, fejlesztése közben felmerülő -- a neuropszichológiai gyakorlatból felvetődő -- problémákra, kérdésekre nyitottan, elméleti igénnyel is keresik az értelmezést és a megoldás útjait. Szükséges továbbá, hogy ne legyenek érzéketlenek az emberi szenvedésre, valamint introspektív, önreflektív képességeiket is hajlandóak fejleszteni. (Akik szeretnek gondolkodni, nyitottak a kreativitást igénylő helyzetekre, s az empátia és kitartás - ritkán vannak gyors eredmények - alapvető képességeivel rendelkeznek.)
Országos Idegtudományi Intézet   
Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház Gárdoros Júlia 4 Ismerkedés a gyermekpszichiátriai ellátással, diagnosztikai eszközökkel, kórképekkel egy korszerű, a maga nemében egyedülálló, "nyitott ház" intézményben.
Babalabor Egyed Kata 3
ELTE KPT Ragó Anett, Kónya Anikó 6 A félév során a hallgatók megismerkedhetnek valamely általuk kiválasztott, és az oktatók által képviselt kutatási területtel a kategorizáció, a gondolkodás illetve az emlékezet témáiban. A kurzus elsősorban az aktuálisan folyó kutatások során használt módszertan bemutatására, és az egyes területekhez kötődő kísérleti technikákra épül. Külön hangsúlyt fektetünk a fejlődési szempontokra, nevezetesen az óvodáskortól a felnőttkorig tartó változások megfigyeléséhez szükséges alapvető eljárásokra. Érdeklődés esetén lehetőség nyílik az elektrofiziológiai kutatások főbb témáinak, valamint kutatási kérdéseinek, technikai feltételeinek megismerésére.Témaajánlatok
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Donauer Nándor 2*2
AVEC Pszichoterápiás Intézet és Oktatási Központ


Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet


 Cseperedő Alapítvány