Garami Linda

Tanulmányok:

2010 – jelenleg is: ELTE-PDI, kognitív program: „A nyelvelsajátítás elektrofizilógiai korrelátumai és azok klinikai felhasználásának lehetőségei, terápiás konzekvenciái” 

Témavezető: Prof. Csépe Valéria, PhD, DSc 

2010: ELTE-PPK, pszichológus (Szakdolgozat: „A hangsúlymintázat feldolgozásának fejlődése”) 

1999: Krúdy Gyula Gimnázium, Nyíregyháza

Munkahelyek, gyakorlatok:

2009-2010: Neuromuscularis és elektrofiziológiai szakambulancia, asszisztens, Heim Pál Gyermekkórház. Ambulanciavezető: Herczegfalvi Ágnes, főorvos 

2008-2010: Kiváltott potenciál kutatások, szakdolgozati gyakorlat, MTA. Témavezető: Ragó Anett
2008-2009: EMG labor, Bethesda Gyermekkórház, gyakorlat. Vezető: Herczegfalvi Ágnes, főorvos
2008: Neurodys, tesztfelvétel, MTA. Témavezető: Tóth Dénes
2004: BADS, tesztfelvétel, Vadaskert. Témavezető: Tárnok Zsanett

Publikációk 

Cikk:
Garami L., Barnicskó V., Honbolygó F., Ragó A., Csépe V. (2011). Inherens csoportosítási jelenségek fejlődése verbális és non-verbális ingerek esetében. In Csépe V., Honbolygó F. (Szerk.), Rekurzió a nyelvben III. Pszichológiai és idegtudományi megközelítés. Tinta Könyvkiadó, Budapest.

Vasas É., Garami L. (2002). A teljesítménykényszer megélése sportolóknál. Tudományperspektíva: 2006, 85-93.o.

Konferencia előadás: 
Garami L., Ragó A, Honbolygó F., Csépe V. (2010). Csecsemőkori eseményhez kötött agyi potenciál-változások hangsúlyfeldolgozás során. Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs 

Poszter: 
Ragó A., Garami L. Honbolygó F., Csépe V. (2010): ERP correlates of processing stress pattern in 6 and 10 month old infants, International Organisation of Psychophysiology: 15th World Congress of Psychophysiology, Budapest