Műhelymunka témák

Itt találhatók oktatókra lebontva a Tanszék által hirdetett műhelymunkák témái.

Teljes műhelymunkák:

Czigler István
 • Egy emlékezeti illúzió: a határkiegészítés. (a jelenségről, irodalmáról a témavezető részletes tájékoztatást ad.)
Honbolygó Ferenc
 • Beszéd-, és nyelvfeldolgozás 
 • Zenepszichológia 
 • Hallási észlelés 
 • Kognitív fejlődési zavarok
Kónya Anikó
 • A téri és nyelvi emlékezet kapcsolata 
  • számítógépes tér-idői lokalizációs kísérletek 
 • Emlékezeti stratégiák 
  • verbális fluencia feladatok stratégiái 
  • téri feladatok megoldásának stratégiai elemzése 
 • Az önéletrajzi emlékezet 
  • egyedi specifikus emlékek fenomenológiai természete, téri modellezése és elbeszélési módja 
  • az önéletrajzi emlékek szándékos és önkéntelen előhívása 
  • a vaku emlék
Király Ildikó
 • Emlékezet-fejlődés
 • Társas megismerés és utánzás
Krajcsi Attila
 • Számjelölés feldolgozásának elemi folyamatai
 • Szimbolikus numerikus feldolgozás
 • Numerikus ismeretek fejlődése óvodáskorban
 • További információ: https://sites.google.com/site/krajcsi/
Ragó Anett
 • Gondolkodás, problémamegoldás felnőtt vizsgálata és fejlődése 
 • Fogalmi szerveződés, fogalmi fejlődés 
 • Kategorizációs viselkedés és annak fejlődése
Takács Ádám
 • Végrehajtó funkciók és fejlődésük
 • Kognitív teljesítmény megfigyelői értékelése 
 • Frontostriatális szindrómák
Török Ágoston
Részkészségek:

Oktató

Műfaj

Leírás (mi a diák feladata)

Mire kap jegyet?

Király Ildikó

Kutatási részfeladat

Futó kutatásban való részvétel

 • kísérletvezetés kisgyermekekkel laborban vagy óvodában/bölcsődében
 • videók kódolása

Témakör: emlékezetfejlődés, tudatelméleti fejlődés

a munka minősége, ill. max. 2 oldalas beszámoló

Szakirodalom-gyűjtés alapján kísérleti helyzet tervezése és megvalósítása

szakirodalom-gyűjtés nyomán adott kutatási kérdés vizsgálatára kísérleti helyzet vagy eszköz kidolgozása

Témakör: emlékezetfejlődés, tudatelméleti fejlődés kisgyermekek körében

a gyűjtött cikkek pontosan hivatkozott listája, a vizsgálati helyzet összefoglalása és megvalósítása (max. 2-3 oldalban)

Adat-gyűjtés, adatelemzés

Létező adatbázison futtatott elemzések a témavezető által megadott, vagy a diák által kitalált szempontok mentén

Rövid (2-3 oldalas) összefoglalás, és a statisztikai elemzések dokumentálása

Kónya Anikó

Kutatási részfeladat

Futó kutatásban a MM témavezetője által meghatározott részfeladat:

Szöveges emlékek tartalomelemzése

Programozás, kísérletvezetés

Kísérleti anyag előkészítése, normák

a munka minősége ill. néhány  oldalas beszámoló

Szakirodalom gyűjtés

A témavezető által meghatározott témakörben…..

Az egyes cikkek fél oldalas összefoglalása

A REY tesztek felhasználása a klinikai és a fejlődési szakirodalomban

A cikkek pontos hivatkozása, ismertetése, összegzésének minősége

Adat-gyűjtés, adatelemzés

Létező adatbázison futtatott elemzések a témavezető által megadott, vagy a diák által kitalált szempontok mentén, éspedig:

Emlékezeti fenomenológia skálák rendezése.

Szemantikus-epizodikus feladatok sorrendjének hatása.

Rey feladatok tapasztalatai

Rövid összefoglalás, és az adatok, illetve a statisztikai elemzések dokumentálása

Prezentációs készségek

Poszter vagy előadás (pl. PPT) készítése:

A „Prezi”

A véglegesnek szánt prezentáció elkészítése

Krajcsi Attila

Adatgyűjtés

Futó kutatásban a MM témavezetője által meghatározott részfeladat (legtöbbször kísérletvezetés, adatfelvétel):

Az adatok minősége és egy rövid (1-2 oldalas) beszámoló

Programkészítés

Demonstrációs célú, számítógéppel vezérelt kísérlet elkészítése PsychpPy vagy OpenSesame rendszerben

Elkészült script 1 oldalas leírással (kísérlet elméleti háttere, demonstrálandó hatások)

Ragó Anett

Kutatási részfeladat

Futó kutatásban a MM témavezetője által meghatározott részfeladat (pl. videók elemzése, kísérletvezetés, tartalomelemzés kódolása, stb.):

vizsgálati személyek toborzása, tájékoztatása, kísérletvezetés és visszajelzés a személyeknek; kísérleti eredmények kódolása; kísérleti anyag elkészítése (rajzolás, szerkesztés, stb.), fejlesztése; próbakísérletek (5-10 fő) lefuttatása

a munka minősége és rövid összefoglalás

Adat-gyűjtés, adatelemzés

Létező adatbázison futtatott elemzések a témavezető által megadott, vagy a diák által kitalált szempontok mentén, éspedig:

metaelemzés lefuttatása megadott adatbázison; statisztikai elemzés és az eredmények értékelése megadott adatbázison; internetes kérdőív megszerkesztése, eredményeinek kiértékelése;

Rövid (2-3 oldalas) összefoglalás, és a statisztikai elemzések dokumentálása

Hipotézis(ek) felállítása

Szakirodalmi háttér alapján érkezzen meg szakmailag megalapozott kérdésfeltevésig, Hipotézis megfogalmazásig. Ezesetben a témavezető megad olyan kiinduló anyagot, amiből a munka kiindulhat.

Ennek módja:

Adott szakirodalom alapján új kutatási kérdések megfogalmazása, kutatási terv megírása egy adott szempontrendszer szerint

A szakirodalmi háttér összefoglalása, kutatási terv készítése

Tóth Brigitta

(csak őszi félévben!)

Kutatási részfeladat

Futó kutatásban a MM témavezetője által meghatározott részfeladat (pl. videók elemzése, kísérletvezetés, tartalomelemzés kódolása, stb.):

Szándékos felejtés hatása a forrásemlékezetre

a munka minősége

Szakirodalom

gyűjtés

A témavezető által meghatározott (vagy vele egyeztetett) témakörben szakirodalom gyűjtés az egyes cikkek 2-3 soros összefoglalásával (NEM feladat tényleges áttekintő tanulmányt írni)

Témakör:

1. Esemény szegmentáció

2. Emlékezeti kontroll folyamatok

a gyűjtött cikkek pontosan hivatkozott listája, ill. a cikkek önálló rövid (5-10 soros) összegzése, valamint a feldolgozott anyagösszegző véleményezése (3-4 oldalban)

Hipotézis(ek) felállítása

Szakirodalmi háttér alapján érkezzen meg szakmailag megalapozott kérdésfeltevésig, Hipotézis megfogalmazásig. Ez esetben a témavezető megad olyan kiinduló anyagot, amiből a munka kiindulhat.

Ennek módja:

1 Esemény szegmentáció

2. Emlékezeti kontroll folyamatok

A szakirodalmi háttér összefoglalása, amely megalapozza a szintén megfogalmazott hipotéziseket.

Takács Ádám

Kutatási részfeladat

Futó kutatásban való részvétel

 • kísérletvezetés felnőttekkel vagy 8-12 éves gyerekekkel.
 • neuropszichológiai tesztek kódolása
 • kérdőívek felvétele iskolákban szülőkkel, tanárokkal és diákokkal.

Témakör: végrehajtó funkciós fejlődés

a munka minősége, ill. max. 2 oldalas beszámoló