Ragó Anett

Munkahelyek
                 ELTE PPK, Kognitív Pszichológia Tanszék
                 
MTA Pszichológiai Kutatóintézet,
                 Fejlődés-pszichofiziológiai Kutatócsoport

Vendégoktatás
                
ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet
                MKE Képzőművész-elméleti Tanszék

Kurzusok
                BA
                Kognitív pszichológia 2. (Kónya Anikóval és Király Ildikóval)
                Kognitív pszichológia gyakorlat
                Fejezetek az általános pszichológiából: Látvány és gondolkodás
                Általános/kognitív pszichológiai műhelymunka: fogalmi                                              reprezentáció és kategorizáció
               
Special Course in General Psychology: Visuality and mind

                MA
                Humán emlékezet
               
A korai szenzomotoros tapasztalat szerepe a gondolkodásban                        (Garami Lindával)
            Laborgyakorlatok 2: Kategorizáció, gondolkodás, emlékezet                        (Kónya Anikóval)