Kónya Anikó

Felsőfokú tanulmányok, tudományos fokozatok:

1969 - Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar pszichológia szak - klinikai pszichológia diploma (1969)

1970 - bölcsészdoktori értekezés (ELTE)

Értekezés címe: Exploráció és játék

1996 kandidátusi értekezés (CSc, MTA)

Értekezés címe: Élénk emlékek az önéletrajzi elbeszélésben

 

Kitüntetések, díjak

2008 Magyar Felsőoktatásért emlékplakett
adományozó: Oktatási és Kulturális minisztérium
elismert teljesítmény: oktatás

 

Munkahelyek, beosztások

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógia és Pszichológia Kar
Kognitív Pszichológia Tanszék

Budapest, ELTE PPK Pszichológia Intézet

Egyetemi docens, 2008-tól félállásban

 

Oktatási beosztások

ELTE BTK Általános Pszichológia

1969-1975 tud. ösztöndíjas,tanársegéd

1975-1995 egyetemi adjunktus

1996-tól egyetemi docens

1999-tõl ELTE BTK Társadalom és Neveléstudományi Tanszék

            Kognitív és Alkalmazott Fejlõdési Központ

2005-tõl ELTE PPK Kognitív Pszichológia Tanszék (2008 – félállású docens)

 

Más felsőoktatási intézményekben:

SZEGED BTK JATE Pszichológia Tanszék

1995-1996 egyetemi adjunktus félállásban

2000-2005 megbízott elõadó

 

 

Fontosabb kutatási pályázatok, ösztöndíjak:

Témavezető

1992-1994 'Az emlékezeti folyamatok elemzése az érzelmi állapotok és a személyiségvonások összefüggésében' (MM pályázat) 

1992-1994  'Az önéletrajzi emlékezet és a nyelvi szocializáció' OTKA pályázat

1994-1997 „Feldolgozási kapacitás és tudásreprezentáció: fejlődési és klinikai megközelítés”

MKM K+F oktatási-kutatási pályázat

1996-1999 „Az önéletrajzi emlékezet ismereti struktúrája” OTKA pályázat.

2000-2003Az önéletrajzi emlékezet és a fogalom használat élményalapja” OTKA pályázat

 

Ösztöndíj

1998-2000 Széchenyi professzori ösztöndíj

 2002-2005 Széchenyi István ösztöndíj

 

Kutatások, szakértői tevékenység:

Doktori dolgozatok, OTKA pályázatok bírálata

Szakmai képzések és tanulmányutak :

1995 tavasz     TEMPUS JEP, Franciaország (Université Paris V. XI., Université Aix-                            Marseille, Université Grenoble)

Nyelvtudás: francia felső fok, angol alap fok

 

Társasági tagság, szakmai közéleti tevékenység (hazai és külföldi)

1970- Magyar Pszichológiai Társaság, Általános Pszichológiai szekció, tag

1993- Magyar Kognitív Alapítvány, tag

1996- Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tag

1998- Magyar Olvasástársaság, tag

 

Publikációs lista

 

Könyvfejezet

Kónya A. (2004) Infantilis amnézia. Felnőttek gyermekkori emlékeinek eredete. In: Győri M. (szerk.) Az emberi megismerés kibontakozása. Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 172-190.

 

Papp O., Marno H., Kónya A. (2004) A reminiszcenciahatás elméletének kiterjesztése a narratív koherencia irányába. In: Erős F. (szerk.) Narratív pszichológia. Pszichológia Szemle Könyvtár. Akadémiai Kiadó, Budapest. 33-56.

 

Kónya A. (2005) Tapasztalati élmény és emlékezeti tudatosság. (Az önéletrajzi emlékezet introspektív adatai.) In: Gervain J. Kovács K. Lukács Á. Racsmány M. (szerk.) Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára. Akadémiai Kiadó, Budapest. 262-274.

 

Kónya A. (2006) Az emlékezés konstruktív szemlélete. In: Oláh A. (szerk.) Pszichológiai alapismeretek. HEFOP kiadvány, ELTE, Budapest

 

Kónya A. (2007) Önéletrajzi emlékezet a laboratóriumban. In: Czigler I., Oláh A. (szerk.) Találkozás a pszichológiával. Osiris, Budapest

 

Kónya A. (2007)  A tapasztalat tartós fennmaradása – emlékezeti konszolidáció. In: Csépe V., Győri M., Ragó A. (szerk.) Általános pszichológia 2.  6. fejezet. Osiris, Budapest, 209-235.

 

Kónya A. (2007) Sémaelméletek és az emlékek fogalmi kategorizációja. In: Csépe V., Győri M., Ragó A. (szerk.) Általános pszichológia 2. 10. fejezet. Osiris, Budapest, 331-347.

 

Kónya A. (2008) Történelem az élettörténetben: ’56 generációs emlékezete. Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon. Nógrád megyei Levéltár – 1956-os Intézet, Salgótarján – Budapest, 301-312.

 

Folyóiratcikk

 

Kónya A. (2004). Az epizodikus emlékezetbe rejtett idő. Pszichológia, (24), 4, 369-385.

Futó J., Kónya A. (2008) A gyermekkori emlékek természete: halványodás és kiemelkedés.   Alkalmazott Pszichológia, 1-2, 53-67.