Király Ildikó

Felsőfokú tanulmányok, tudományos fokozatok:

 1987-1991      Gárdonyi Géza Gimnázium, Eger

1992-1997      ELTE BTK, pszichológia szak

                        Kísérleti pszichológia szakirány:

                        Kognitív pszichológia és Magatartástudományi programok

1993-2000      ELTE BTK, kulturális antropológia szak

1997                pszichológus

1997-2000      ELTE BTK, Kognitív Pszichológiai Doktori Iskola

2000                kulturális antropológus

2002                Tudományos fokozat (PhD) ELTE

2008                Habilitáció, ELTE


Kitüntetések, díjak:

1997                Pro Scientia Aranyérem

2002                Akadémiai Ifjúsági Díj

2004                Sylvia Brody Díj

 

Munkahelyek, beosztások:

2000-          2008        MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Fejlődéslélektani Osztály

2005 -                        ELTE PPK Kognitív Pszichológia Tanszék (2008 áprilisától főállásban))

 

Oktatómunka az ELTE-n:

1997-             ELTE BTK Pszichológia Intézet (Általános pszichológia /gyakorlat/, Fejezetek fejlődéspszichológiából, Fejezetek az általános lélektan területén, Az emlékezet fejlődése)

                1998 – 2002    ELTE BTK Kulturális Antropológia Tanszék (Kognitív antropológia)

 

Más felsőoktatási intézményekben:

Fontosabb kutatási pályázatok, ösztöndíjak:

2008 -              Bolyai Kutatói Ösztöndíj

2004 -              2007    OTKA T 047071 számú, „A célok és a céltárgyak szerepe az eseményemlékezet és a fogalomalkotás fejlődésében” című Tematikus Kutatási Projekt témavezetése

-                       2007    Bolyai Kutatói Ösztöndíj (Kiemelkedő minősítéssel elfogadva)

2002                  Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány  - Publikáció támogatása

2001                   Soros Alapítvány Belföldi Ösztöndíja disszertáció megírásának támogatására

 

Részvétel Nemzetközi kutatási Programokban:

2005-2008        FP6 -EDICI (Evolution, development and intentional control of imitation , in cooperation with Cecilia Heyes – University College London; Ludvig Huber – University of Vienna; Marcel Brass – Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences in Leipzig )

                        WP  3.1 Imitation and communicative-referential cues in infancy - kutatásvezető

FP6-  NEUROCOM (Neural origins of language and communication, in cooperation with Guy Orban -K.U. Leuven; Emmanuel Dupoux - EHESS, Paris; Stanislas DeHaene - INSERM, Orsay; Giacomo Rizzolatti – University of Parma)

WP 4.: Infant studies on the effect of Natural pedagogy on referential understanding - kutatási koordinátor, WP 4.1: Object-centered understanding and referential cues – kutatásvezető

Kutatások, szakértői tevékenység:

Ad Hoc Peer-Reviewer (2003 óta): Cognition, Developmental Psychology, Journal of Child Language, Philosophical Transactions:B.

Szakértő véleményező, Pszichológia, OTKA, (2004-től)

Ad Hoc Grant Reviewer, National Science Foundation, (2008 -tól)

 

Szakmai képzések és tanulmányutak :

2001 nov.-dec.  vendégkutató, Max Planck Institute for Psychological Research

München

2002 október  ‘Theory and Practical Use of ERPs’ c. kurzus elvégzése

Centre for Brain and Cognitive Development

Birkbeck College, London

 

Nyelvtudás:

Angol: C-típusú állami középfokú nyelvvizsga

Francia: C-típusú állami középfokú nyelvvizsga


Szakmai, közéleti tevékenység:

      Magyar Pszichológiai Társaság tagja

      Magyar Kulturális Antropológiai Társaság tagja

 

Hivatkozások:

      kognitiv.elte.hu

      babalabor.hu

      Magyar Tudományos Művek Tára

      Országos Doktori Tanács személyes adatlap


Társasági tagság, szakmai közéleti tevékenység (hazai és külföldi)

A Magyar Pszichológiai Társaság Általános- és Személyiséglélektani Szekciójának titkára 2000-től

A Pro Psychologia Alapítvány kuratóriumi tagja és titkára 2001-től 2008-ig

A Magyar Antropológiai Társaság tagja

A Tudomány és Lélek c. folyóirat szerkesztője 2007 tavaszáig

A Pszichológia c. lap szerkesztője 2006 óta

 

Publikációk

Legfrissebb publikációk:

  1. Kampis,D. Somogyi, E. Itakura, S, Király, I. (in press). Do infants bind mental states to agents?, Cognition
  2. Király, I., Csibra, G., Gergely Gy. (in press.) Beyond rational imitation: Learning arbitrary means actions from communicative demonstrations, Journal of Experimental Child Psychology, (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.jecp.2012.12.
  3. Egyed, K., Király, I., Gergely, Gy (2013): Communicating Shared Knowledge in Infancy, Psychological Science, Vol.24, No 7. pp. 1348-1353. DOI: 10.1177/0956797612471952
  4. Paulus, M., Király, I. (in press): Early rationality in action perception and production? -A theoretical exposition. Journal of Experimental Child Psychology (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.jecp.2013.01.001c
  5. Linnert, Sz., Tóth, B., Nagy, M., Tompa, T.,Halász,E., Király I. (2012):How familiarity and novelty modulate the Nc component in 12-month-old infants? An ERP study. IN:  Király I. (ed.): Mosaics on Memory Development and Cultural Learning, pp.4-15., Budapest: ELTE. ISBN 978 963 284 266 0

Legfontosabb publikációk:

  1. Király I (2009) The effect of the model’s presence and of negative evidence on infants’ selective imitation, Journal of Experimental Child Psychology 102, 14-25.
  2. Király I. (2009): Memories for events in infants: goal relevant action coding. In: Striano, T., Reid, V. (eds.) Social Cognition: Development, Neuroscience and Autism, pp. 113-128. Wiley-Blackwell (ISBN 978 1 4051 6217 3)
  3. Gergely, G., Egyed, K., Király, I. (2007): On pedagogy. Developmental Science 10 (1), 139-146.
  4. Király, I., Jovanovic, B., Prinz, W., Aschersleben, G., & Gergely, G. (2003): The early origins of goal attribution in infancy. Consciousness and Cognition. (Volume 12, No. 4) 752-769.
  5. Gergely, Gy., Bekkering, H., Király, I. (2002): Rational imitation of goal directed actions in preverbal infants, Nature,Vol. 415. p. 755.

Önálló könyv:

Király I. (2002) Kisgyermekek eseményemlékezetének fejlődése: Utánzás és emlékezet, Budapest: Gondolat Kiadói Kör


Tanulmányok, cikkek:

Király, I. Kéri R (2009): Kétértelmű eseményekre való emlékezés kisgyermekkorban, Pszichológia, 29. 285-297.

Egyed K, Gergely Gy, Király I. (2009): Tanulni másoktól és másokról, Pszichológia, 29. 237-254.

Király I (2009) The effect of the model’s presence and of negative evidence on infants’ selective imitation, Journal of Experimental Child Psychology 102, 14-25.

Király I. (2008): Memories for events in infants: goal relevant action coding. In: Striano, T., Reid, V. (eds.) Social Cognition: Development, Neuroscience and Autism, pp. 113-128. Wiley-Blackwell

Király I. (megjelenés alatt): Utánzás: ‘egyedi’ vagy ‘általános’ emlékek előhívása? Serdülő- és gyermekpszichoterápia

Király I. (megjelenés alatt): Kifejezett (előzetes) szándékok és az események előhívása kisgyermekeknél, Serdülő- és gyermekpszichoterápia

Jovanovic, B., Király, I., Elsner, B, Gergely, Gy., Prinz, W. & Gisa Aschersleben (2007): The role of effects for infants’ perception of action goals. Psychologia 4. 273-290.

Király I., Szedlák N.(2007): Eseményre emlékező csecsemő: cél-releváns akciók kódolása, Pszichológia, 2007, (27), 123-135.

Gergely, G., Egyed, K., Király, I. (2007): On pedagogy. Developmental Science 10 (1), 139-146.

Gergely György, Egyed Kata, Király Ildikó (2007): A természetes pedagógiáról, In: Csibra Gergely és Gergely György (szerk.) Ember és Kultúra. A kulturális tudás eredete és átadásának mechanizmusai. 107-126.o. Pszichológiai Szemle Könyvtár 11. Budapest: Akadémiai Kiadó

Király I. (2005): Az elme mentális modellje, In: Gervain, J., Kovács, K., Lukács, Á. És Racsmány M. (szerk.) (2005) Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára. Budapest: Akadémiai., 296-310.

Király I., Gergely G. (2004): A megfigyeléses tanulás fejlődése, In: Győri M. (Szerk.), Az emberi megismerés kibontakozása (127-153), Budapest: Gondolat

Király I.(2004): Az emlékezés forrásvidéke és a tapasztalás formái, Café Bábel 45-46. 95-100.

Király I.(2004): Átlépés az örök jelenből a múló időbe, Pszichológia (24), 4, 387-403

Király I. (2004): Gyermekkori amnézia (I): kisgyermekek eseményemlékezetének korlátai, In: Győri M. (Szerk.), Az emberi megismerés kibontakozása (154-171.), Budapest: Gondolat

Király, I., Jovanovic, B., Prinz, W.,  Aschersleben, G., & Gergely, G. (2003): The early origins of goal attribution in infancy. Consciousness and Cognition. (Volume 12, Number 4) 752-769.

Király, I. & Gergely, G. (2003): Shifting „goals“: Clarifying some misconceptions about the teleological stance in young infants. Consciousness and Cognition. (Volume 12, Number 4) 773-776.

Király I.-Szalay Á.-Gergely Gy. (2003): Mit utánzunk és miért: a vak mimikritől a belátásos utánzásig. Magyar Tudomány, 2003/8.

Pléh Cs.-Király I.-Lukács Á.-Racsmány M. (2003): A tér a szavak világában IN: Lukács Á.-Király I.-Racsmány M.-Pléh Cs. (szerk) (2003): A téri megismerés és a nyelv. Budapest, Gondolat. 7-29. o.

Király I. (2002): Emlékező beszélgetések: Az önéletrajzi emlékezet fejlődésének nyelvi vonatkozásai, In: Racsmány M., Kéri Sz. (szerk.), Architektúra és patológia a megismerésben, Budapest: BIP

Gergely, Gy., Bekkering, H., Király, I. (2002): Rational imitation of goal directed actions in preverbal infants, Nature Vol. 415. p. 755.  

Király I., Gergely Gy. (2001): Intencionális cselekvések utánzásának és teleológiai értelmezésének viszonya csecsemőknél: A racionális utánzás elmélete, In: Kampis Gy., Ropolyi L. (szerk.): Evolúció és megismerés, Typotex, 2001, 105-116.

Király I.(2001): Kisgyermekek eseményemlékezete, Pszichológia (21) 2. 191-201.

Király, I., Pléh, CS., Racsmány, M. (2001): The language of space in Hungarian. In: Németh, E.T. (ed.), Cognition in Language Use. Vol. 1. International Pragmatics Association (IPrA), Antwerp, 181-192.

Pléh Cs., Király I., Racsmány M. (2001): Mesterséges téri kifejezések elsajátítása, In: Pléh Cs. – Lukács Á. (szerk.) A magyar morfológia pszicholingvisztikája, BIP-Osiris, Budapest, 153-166.

Kónya A., Király I., Ragó A. (2000): Phenomenological recollection of autobiographical events: the contribution of language and imagery, Consciousness and Cognition 9., S94.

Pléh Cs., Király I., Racsmány M. (2000): A téri kifejezések fejlődése a magyar nyelvben, Ideggyógyászati Szemle 53., 260-261.

Király I. (1999): Önéletrajzi emlékek narratív szerkezetének vizsgálata, Pszichológia (19.) 4., 417-436

Racsmány M.- Király I. (1998): A study of children's expressions describing spatial relationships in the Hungarian language, In: Working Papers in The Theory of Grammar, Vol. 5. No. 2, Research Institute for Linguistics, HAS, 179-186.

Király I. (1997/1998): Társas tényezők az emlékezetkutatásban: sajátjaink-e az emlékeink?, Magyar Pszichológiai Szemle 37. 559-565.

Király I. Racsmány M. (1997): A jó, a rossz és a bal: gyermekek téri viszonyokat leíró kifejezéseinek kognitív fejlődéslélektani vizsgálata, Magyar Pszichológiai Szemle, 36. 247-258.

Király I. (1996): Egy fogalom rétegei, In: Szabó L.-Juhász L. Zs.-Király I.: Kognitív Etnikai Folyamatok, MTA Politikatudományi Intézet Etnoregionális Kutatócsoport, Budapest, 70-96.

 

Könyvfejezet:

Egyed K., Király I. (2008): Mások viselkedésének megértése és az éntudatosság. In: Csépe V. Győri M.- Ragó A. (szerk.): Általános pszichológia 3. 336-356. Budapest: Osiris

Király, I. (2007): A deklaratív emlékezet – epizodikus és önéletrajzi emlékezet. In: Csépe V. Győri M.- Ragó A. (szerk.): Általános pszichológia 2. 236-270. Budapest: Osiris

 

Kommentárok, recenziók:

Király I. (2002): Társaink megértése – a cselekvések látható és a szándékok láthatatlan világa, Magyar Pszichológiai Szemle, 57 (4)., 638-642.

Racsmány, M.,  Lukács, Á., Pléh, Cs., Király, I. (2001): Some cognitive tools for word learning: the role of working memory and goal preference, Behavioral and Brain Sciences 24:6, p.1115-1117.

Király I. (2000): Fejlődő tudomány - fejlődéstudomány, recenzió, Pszichoterápia, IX. évf. 2.sz. 153-155.

Racsmány M., Király I.(1999): A beszélt tér: Avagy hol van a kutya elásva?, Magyar Pszichológiai Szemle, 54. 79-85.

 

Tudományos ismeretterjesztő tanulmányok:

Király I., Koós O. (2005): Csöppségek színháza, In: Művészet a legkisebbekért, Glitterbird Fesztivál és Szeminárium, Budapest, pp. 32-44.

Angolul is: Király I., Koós O. (2005): Theatre for tiny tots, In: Art for the Very Young, Glitterbird Festival and Seminar, Budapest, pp.45-56.

 

Önálló cikkgyűjteménynek minősülő konferencia-kiadványban:

Gergely, Gy., Bekkering, H., Király, I.(2001): Rational imitation of goal directed actions in 14-month-olds, In: Moore, J.D. –Stenning, K. (eds.) Proceedings of the 23rd Annual Conference of the Cognitive Science Society, Lawrence Erlbaum Associates, 325-329.

Pléh Cs., Király I., Racsmány M., Sándor K. (1999): Language and Cognition in the Early Spatial Expressions of Hungarian Children, In. Bagnara, S. (ed.) Proceeding of European Cognitive Science, Consiglio Nazionale Delle Recherche, Siena, 373-376.

 

Egyéb konferencia kiadványban:

 

Krekó Kata, Király, I, Topál, J (2010): Modelling cumulative culture in preschool children. Poster presented at ICIS 2010 Biennial Meeting in Baltimore, Maryland, USA--March 11-14

Halász, E., Király, I. (2010): Visual and Social Perspective: How can we separate them from each other? Poster presented at ICIS 2010 Biennial Meeting in Baltimore, Maryland, USA--March 11-14

Király, I, Gergely Gy.(2009): Relevance or resonance? Selective imitation in communicative context. Paper presented as part of an invited symposium on ’Rational imitation’ at the 17TH Annual meeting of ESPP,  August 27-30, Budapest, Hungary

Király, I. (2009): Noetic Bias of early memories: Imitation of ambiguous events by 18-month-old infants. Poster presented at the XIVth European Conference on Developmental psychology, August 18-22, Vilnius, Lithuania

Király, I. (2009): Noetic bias of early memories: Imitation of ambiguous events. Paper presented at the ESF conference „SOCIAL GENES, SOCIAL BRIAN AND SOCIAL MINDS”, May 13-16, Budapest, Hungary

Király, I., Kupán, K., Krekó K. Egyed, K. (2007). The nature of early ‘episodic’ memory: imitation of ambiguous events by 18- and 30-months-old infants. Poster presented at SRCD Biennal Meeting, Boston, US

Egyed, K., Király, I., Krekó,K. & Kupán, K. & Gergely, Gy. (2007): Understanding object-referential attitude expressions in 18-month-olds: the interpretation switching function of ostensive-communicative cues. Poster presented at SRCD Biennal Meeting, Boston, US

Király I. (2006): Deklaratív emlékezet az élet első éveiben. Epizodikus? Szimpózium előadás az MPT Nagygyűlésén, Budapest

Király I, Krekó K. (2006): Mi releváns? Meglepő cselekvés utánzása kommunikatív kontextusban. Szimpózium előadás az MPT Nagygyűlésén, Budapest

Somogyi, E., Király, I., Nadel, J. , Gergely, Gy. (2006). 'The development of intentional imitation – a comparative study'. Poster presented at the International Conference on Infant Studies, Kyoto, Japan

Király, I., Gergely, G. (2004): A cue-based approach to the early origins of goal attribution in infancy paper presented at International Conference on Infant Studies, Chicago, US

Király, I., Csibra, G., Gergely, Gy. (2004): The role of communicative-referential cues in observational learning during the second year, poster presented at International Conference on Infant Studies, Chicago, US

Gergely, G., Király, I (2004): The role of communicative-referential cues and teleological reasoning in observational learning of novel means during the second year, paper presented at International Conference on Infant Studies, Chicago, US

Egyed, K., Király, I., Gergely, G. (2004): Object-centered versus agent-centered interpretations of referential attitude expressions in 14- versus 18-month- olds, poster presented at International Conference on Infant Studies, Chicago, US

Király, I. (2003): Guidance by goals: The possible causes of irrelevant act omission in infants’ imitative behaviour, poster presented at SRCD, Tampa

Gergely, G., Király, I. (2003): Developmental Changes in Early observational learning: From rational emulation to imitative learning,  poster presented at SRCD, Tampa

Király I. Gergely G. (2002): Imitation of goal-directed acts in infants is a selective interpretative process, International Conference on Infant Studies, Toronto, Canada

Jovanovic, B., Király, I., Elsner, B., Aschersleben, G., Gergely, G., Prinz, W. (2002): Action effects enhance the perception of action goals, International Conference on Infant Studies, Toronto, Canada

Király I. (2001): Explicit intentions can help the recall of event memories: deferred imitation in 14- and 24-month-olds, 3rd International Conference on Memory, Valencia, Spain

Király I. (2000): The role of understanding intentionality and the emergence of autobiographical memory, Brain Development and Cognition in Human Infants II.: Normal and Abnormal Cortical Functional Specialization, La Londe les Maures, France

Király I. (1997): After Halbwachs: How to capture social factors in memory research, 1st ESHHS Annual, JATE Szeged

 

Szerkesztett kötetek:

Király I (meghívott szerkesztés) (2009): Utánzás és társas megismerés tematikus szám, Pszichológia 29.

Lukács Á., Király I., Racsmány M., Pléh Cs. (szerk) (2003): A téri megismerés és a nyelv. Budapest: Gondolat.

Kónya A., Király I., Bodor P., Pléh Cs. (szerk.) (1999): Kollektív, társas, társadalmi, Pszichológiai Szemle Könyvtár 2., Akadémiai Kiadó

 

Szakfordítások:

Rui Da Silva Neves: Emlékek, képek, gondolatok. Bevezetés a kognitív pszichológiába (Psychologie Cognitive), Budapest: Osiris, 2000

Nétchine-Grynberg, G., Nétchine, S.: Vigotszkij, Wallon és a “közös világok”. (Avec Vygotski et Wallon) Magyar Pszichológiai Szemle, LVI. 4. 2001

Cole, M., Cole, S. : Fejlődéslélektan (Developmental Psychology), 2. átdolgozás: 8., 9., 11., 12., 13. fejezetek, Függelék és Szakkifejezések, Budapest: Osiris, 2003