Oktatás‎ > ‎

Minor

Germanisztika minor (5 félév)
  • nem germanisztika szakosok számára teljesíthető az 1. félévtől
A minorokat elsődlegesen az ELTE BTK hallgatói részére hirdetjük meg, az előírt bemeneti követelmények figyelembevételével. A fennmaradó oktatói kapacitás függvényében, intézményi döntés alapján nyílik lehetőség az ELTE társkarainak hallgatói számára. Más intézmények vendéghallgatói számára a minorok felvétele a szakgazda hozzájárulásával lehetséges.
A minorba való belépés feltétele: egyetemi felvétel, megfelelő nyelvi előképzettség. A minor szakot az első félév végén egy szűrővizsga letételét követően lehet véglegesíteni.

A német minor szak iránt érdeklődő hallgatók figyelmébe ajánljuk a következőket: 

Bárkinek módjában áll jelentkezni az őszi vagy a tavaszi szemeszter elején, aki úgy ítéli meg, hogy a szak elkezdéséhez megfelelő középszintű nyelvismerettel (minimum B.1.3 – B.2.1) rendelkezik. 

A szakba való előzetes belépést az első félévben nem kötjük semmilyen nyelvvizsgához, mivel azok gyakorlati értéke tapasztalataink szerint igen különböző lehet. 

A „szűrőt” az az alkalmassági vizsga fogja jelenteni, amelyre az első félév végén kerül sor kötelező jelleggel. 

A hallgatók tehát egy irányított, de sok egyéni aktivitást igénylő nyelvi felzárkózási lehetőséget kapnak az első félévben, amelynek sikeres lezárását a két kötelező nyelvgyakorlati tanegység elvégzése, majd az eredményes alkalmassági vizsga (Eignungsprüfung = EP) jelenti. 

A német minor szakot tehát egy "előkészítő félévet" követő alkalmassági vizsga (Eignungsprüfung = EP) után lehet hivatalossá tenni, azaz hivatalosan is felvenni. 

Első lépésként az a teendő, hogy érdeklődés esetén felvegyék azt a két tárgyat, amelyek teljesítése nélkül nem tudnak az EP-re jelentkezni. Ezek a következők: 

BBM-NEM11-111 
Szóbeli kommunikáció 

BBM-NEM11-121 
Lexikai és grammatikai kompetencia 1. 

(Figyeljenek az etr-kódban a harmadik M betűre!) 

Az órákon a további információkat meg fogják kapni. Az egyéni tempótól függ, hány félévre lesz majd szükségük. (A képzést 6 félévre terveztük, de elvileg 4 félév alatt is elvégezhető – optimális esetben.) 

Az alábbiakban feltüntetett képzési terv tartalmazza az elvégzendő 50 kredit értékű tanegységlistát, feltüntetve a tárgyfelvételre javasolt félévet és az előfeltételek rendszerét. 

Az első, előkészítő félévben az alkalmassági vizsgához kötelezően előírt két szemináriumon kívül még egy tárgy vehető fel lehetőség szerint: 

BBM-NEM11-242 
Beszédképzés és -értés 

A német minor szakos hallgatók a kötelezően választható 9 kredites rendszerben a BBN-NEM 300-, 400-, 500- kezdetű tanegységekből, ill. a germanisztikán meghirdetett 50 kredites specializációkból válogathatják össze az említett 9 kreditet.