Radek Tünde

Dr. Radek Tünde
egyetemi adjunktus / Universitätsoberassistentin

1. Tanulmányok, végzettség, tudományos fokozatok
1988 – 1989    Debreceni Tanítóképző Főiskola, német speciálkollégium
1989 – 1994    Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen [ma Debreceni Egyetem], BTK, német nyelv és irodalom - történelem szak
2005                PhD, ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Germanisztikai Irodalomtudományi Program
                        Disszertáció témája: Das Ungarnbild in der deutschsprachigen Historiographie des Mittelalters. Témavezető: Prof. Dr. Vizkelety András

2. Munkahelyek, beosztások, szakmai életút
1993 – 1994    Hajdúszoboszlói Gimnázium, német nyelvtanár
1994 – 2002    Veszprémi Egyetem [ma Pannon Egyetem], Német Nyelv és Irodalom Tanszék, egyetemi tanársegéd
                        Oktatási szakterület: kultúrtörténet, középkori német nyelvű irodalom, kisebbségi oktatáson belül kultúrtörténet, archivális források                                            feldolgozása (paleográfia), szemináriumok és előadások tartása,
1997 – 2002    a Tanszék „Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis“ c. folyóiratának ill. az itt szerzett tapasztalaton alapulva a Tanszék                                                    gondozásában megjelentetett jegyzetek szerkesztése.
2003 óta          ELTE BTK Germanisztikai Intézet, Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke, jelenleg egyetemi adjunktus
2008 – 2010    oktatási intézetigazgató-helyettes, ELTE BTK Oktatási Bizottság tagja, ELTE BTK Tanulmányi Bizottság tagja
2013            kreditfelelős
2014          tudományos titkár

3. Kutatási tevékenység, projektek
Magyar-német irodalmi és kulturális kapcsolatok a középkorban és a kora újkorban (imagológia, intermedialitás, vizualitás)
Mentalitástörténeti vizsgálatok - Középkori és kora újkori német nyelvű szövegek mentalitástörténeti aspektusainak feltárása és vizsgálata
Szövegkiadás
Habilitációs projekt: Die Weltchronik von Johannes de Utino (dt.)
A projektmunkához lásd a publikációs listát!

4. Oktatási tevékenység, kurzusok
Medievisztikával, irodalomtudománnyal kapcsolatos tárgyak, intermedialitás, vizualitás problémakörei, szakdolgozatvezetés

5. Tagságok
1995-től Állami Nyelvvizsga Bizottság tagja
2000-től Pannon Egyetem Pannon Nyelvvizsgabizottság tagja
2002-től Magyar Germanisták Társaságának tagja, 2006-2011 titkára
2004-től Magyar Goethe Társaság tagja
2007-től Mitteleuropäischer Germanistenverband tagja
2007-től MTA köztestületi tag
2008-tól Magyar Történelmi Társulat tagja
2008-tól MTA Fiatal Kutatók Testülete tagja

6. Kitüntetések, díjak, ösztöndíjak
1992. október – 1993. február: DAAD-ösztöndíj, Freie Universität zu Berlin
1994. július: Soros Alapítvány ösztöndíja, Humboldt Universität zu Berlin, Internationaler Hochschulkurs für Germanistik, kultúrtörténet szekció
1996. november – 1997. december: KAAD-ösztöndíj, Georg-August-Universität Göttingen
2006 – 2007: Oktatási Minisztérium kiegészítő posztdoktori ösztöndíja

7. Nyelvismeret
Német: felsőfok
Angol: középfok (PhD)
Latin

8. Publikációk – lásd melléklet

Ċ
Agnes Fekete,
2013. okt. 8. 7:47
Comments