Vörösné Rada Roberta

Vörösné Dr. Rada Roberta

PhD, habilitált egyetemi docens / habil. Universitätsdozentin

intézetvezető / Institutsleiterin

tanszékvezető / Lehrstuhlleiterin

 

Cím: ELTE BTK Germanisztikai Intézet

1088 Budapest, Rákóczi út 5.

Telefon: 06/1/460-4401, 06/1/411-6500/4211

E-mail: rada.roberta@btk.elte.hu


1. Tanulmányok, végzettség, tudományos fokozatok

1986-1991: orosz nyelv és irodalom - német nyelv és irodalom szakos tanári diploma (ELTE BTK) 

2000: PhD-fokozat megszerzése germanisztikai nyelvészetből (ELTE BTK)

2012: Habilitáció (ELTE BTK)


2. Munkahelyek, beosztások, szakmai életút 

1992-1996: ELTE TFK, Német Tanszék, főiskolai tanársegéd

1996-1997: Pannon Golf & Country Club, tolmácsolás, fordítás német-magyar-angol nyelveken

1997-2004: ELTE BTK, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék, egyetemi tanársegéd

2004-2006: ELTE BTK, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék, egyetemi adjunktus

2005: : ELTE BTK, Germanisztikai Intézet, Német Szakdidaktikai és Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszék, megbízott tanszékvezető

2006 óta: ELTE BTK, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék, egyetemi docens

2011 óta: ELTE BTK Germanisztikai Intézet, általános intézetvezető helyettes

2014-2017: ELTE BTK  Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék, tanszékvezető

2017-től: ELTE BTK Germanisztikai Intézet, intézetvezető

2017-től az ELTE BTK Savaria Egyetemi Központ Német Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője


3. Kutatási tevékenység, projektek 

Kutatási területek:

Szókincsvizsgálatok (nyelvi tabuk és eufémizmusok, frazeologizmusok, anglicizmusok) 

Szövegnyelvészet és stilisztika (szövegfajták stilisztikai jegyei, nyelvészeti intertextualitás)

Diskurzusnyelvészet, nyelvészeti diskurzuselemzés (médiadiskurzusok elemzése)

Nyelvpolitika (a német mint idegen nyelv a magyar oktatáspolitikában) 

 

Kutatási projektek:

1997-1998: Részvétel a Prof. Dr. Hessky Regina által vezetett Deutsch-Ungarisches Handwörterbuch projektben, a Thyssen Stiftung támogatásával

2004-2006: Részvétel a Prof. Dr. Knipf Erzsébet által vezetett Lexikologie. Ein Arbeitsbuch  projektben, HEFOP (3.3.1-P.-2004-09-0134/1.0) támogatással

2006-2010:  Részvétel a Widespread Idioms nemzetközi frazeológiai kutatási projektben, projektvezető Dr. Elisabeth Piirainen (Németország), az EUROPHRAS támogatásával

2009-2010: Részvétel a Pädagogische Hochschule Karlsruhe és az ELTE BTK Germanisztikai Intézet Deutsch in Ungarn közös kutatási projektjében – magyar projektvezető

2012-2016: Részvétel a Germanistische Institutspartnerschaft (GIP) ELTE Budapest Germanisztikai Intézet – Universität Heidelberg Germanistisches Seminar, Sprachliche Konstruktionen von Geschichte zwischen Faktualität und Fiktionalität kutatási projektben, a DAAD támogatásával


4. Oktatási tevékenység, kurzusok 

1. Germanisztika

BA-képzésben:A német szókincs előadás és szeminárium, Szövegnyelvészet előadás és szeminárium, Szöveg és stílus előadás

Diszciplináris MA-képzésben: Nyelvpolitika szeminárium, A szövegnyelvészet kiemelt kérdései előadás

Tanári MA-képzésben: A német szókincs előadás, Szövegnyelvészet előadás, Kontrasztív nyelvészet szeminárium, A pragmatika és szövegnyelvészet alkalmazási területei az idegen nyelv oktatásban  szeminárium

Szakdolgozatvezetés, PhD-témavezetés, doktori kurzusok vezetése

 http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=6424


2. Közép-Kelet-Európa Tanulmányok

MA-képzésben: Nyelvpolitikai változások a Közép-Kelet-Európai régióban a 20. században előadás

 

5. Társasági tagságok 

Magyarországi Némettanárok Egyesülete (Ungarischer Deutschlehrerverband - UDV) tagja 
Germanisták Nemzetközi Társaságának (Internationale Vereinigung für Germanistik - IVG) tagja 
Germanisták Magyarországi Társasága (Gesellschaft ungarischer Germanisten - GUG) tagja 
A Német Nyelv Társaságának (Gesellschaft für deutsche Sprache - GfdS) tagja 
Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és irodalomtudományok köztestületi tagja 6. Kitüntetések, díjak, ösztöndíjak 

1989/1990  Deutscher Akademischer Austauschdient (DAAD) ösztöndíj, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg 
1998     DAAD-Gemeinsame Institutspartnerschaft (GIP) kutatói ösztöndíj, Universität des Saarlandes, Saarbrücken 
1999     DAAD-GIP kutatói ösztöndíj, Universität des Saarlandes, Saarbrücken 
2006     Gragger Róbert-díj, adományozó: Germanisták Magyarországi Társasága (GUG)

2012     DAAD-GIP kutatói ösztöndíj, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

2014     ERASMUS-ösztöndíj, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

2014     DAAD-GIP kutatói ösztöndíj, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

2015     DAAD-GIP kutatói ösztöndíj, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

2016     ERASMUS-ösztöndíj, Partiumi Keresztény Egyetem, Oradea

2016     Aktion Österreich Ungarn (AÖU) kutatói ösztöndíj, Universität Wien, Wien

2017 március Wroclawi Egyetem, Wroclaw, Lengyelország: ELTE BTK „Külföldi konferencia részvétel” pályázat

2018 október Technische Universität, Berlin, Németország ELTE Rektori Kabinet NSI Külügyi pályázat


7. Nyelvismeret 

német: felsőfok 
orosz: felsőfok 
angol: középfok 


8. Publikációk 

https://https://vm.mtmt.hu/www/index.php (keresés: Vörösné Dr. Rada Roberta - Germanisztika)Egyéb:

Konferenciaszervezés, konferencia részvétel, konferenciaelőadások, stb.: https://sta.elte.hu

Comments