Vörösné Rada Roberta

Vörösné Dr. Rada Roberta

PhD, habilitált egyetemi docens / habil. Universitätsdozentin

intézetvezető helyettes / Stellvertretende Institutsleiterin

tanszékvezető / Lehrstuhlleiterin

 

Cím: ELTE BTK Germanisztikai Intézet

1088 Budapest, Rákóczi út 5.

Telefon: 06/1/460-4401, 06/1/411-6500/4211

E-mail: rada.roberta@btk.elte.hu


1. Tanulmányok, végzettség, tudományos fokozatok

1986-1991: orosz nyelv és irodalom - német nyelv és irodalom szakos tanári diploma (ELTE BTK) 

2000: PhD-fokozat megszerzése germanisztikai nyelvészetből (ELTE BTK)

2012: Habilitáció (ELTE BTK)


2. Munkahelyek, beosztások, szakmai életút 

1992-1996: ELTE TFK, Német Tanszék, főiskolai tanársegéd

1996-1997: Pannon Golf & Country Club, tolmácsolás, fordítás német-magyar-angol nyelveken

1997-2004: ELTE BTK, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék, egyetemi tanársegéd

2004-2006: ELTE BTK, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék, egyetemi adjunktus

2005: : ELTE BTK, Germanisztikai Intézet, Német Szakdidaktikai és Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszék, megbízott tanszékvezető

2006 óta: ELTE BTK, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék, egyetemi docens

2011 óta: ELTE BTK Germanisztikai Intézet, általános intézetvezető helyettes

2014 óta: ELTE BTK  Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék, tanszékvezető


3. Kutatási tevékenység, projektek 

Kutatási területek:

Szókincsvizsgálatok (nyelvi tabuk és eufémizmusok, frazeologizmusok, anglicizmusok) 

Szövegnyelvészet és stilisztika (szövegfajták stilisztikai jegyei, nyelvészeti intertextualitás)

Diskurzusnyelvészet, nyelvészeti diskurzuselemzés (médiadiskurzusok elemzése)

Nyelvpolitika (a német mint idegen nyelv a magyar oktatáspolitikában) 

 

Kutatási projektek:

1997-1998: Részvétel a Prof. Dr. Hessky Regina által vezetett Deutsch-Ungarisches Handwörterbuch projektben, a Thyssen Stiftung támogatásával

2004-2006: Részvétel a Prof. Dr. Knipf Erzsébet által vezetett Lexikologie. Ein Arbeitsbuch  projektben, HEFOP (3.3.1-P.-2004-09-0134/1.0) támogatással

2006-2010:  Részvétel a Widespread Idioms nemzetközi frazeológiai kutatási projektben, projektvezető Dr. Elisabeth Piirainen (Németország), az EUROPHRAS támogatásával

2009-2010: Részvétel a Pädagogische Hochschule Karlsruhe és az ELTE BTK Germanisztikai Intézet Deutsch in Ungarn közös kutatási projektjében – magyar projektvezető

2012 óta: Részvétel a Germanistische Institutspartnerschaft (GIP) ELTE Budapest Germanisztikai Intézet – Universität Heidelberg Germanistisches Seminar, Sprachliche Konstruktionen von Geschichte zwischen Faktualität und Fiktionalität kutatási projektben, a DAAD támogatásával


4. Oktatási tevékenység, kurzusok 

1. Germanisztika

BA-képzésben:A német szókincs előadás és szeminárium, Szövegnyelvészet előadás és szeminárium, Szöveg és stílus előadás

Diszciplináris MA-képzésben: Nyelvpolitika szeminárium, A szövegnyelvészet kiemelt kérdései előadás

Tanári MA-képzésben: A német szókincs előadás, Szövegnyelvészet előadás, Kontrasztív nyelvészet szeminárium, A pragmatika és szövegnyelvészet alkalmazási területei az idegen nyelv oktatásban  szeminárium

Szakdolgozatvezetés, PhD-témavezetés, doktori kurzusok vezetése

 http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=6424


2. Közép-Kelet-Európa Tanulmányok

MA-képzésben: Nyelvpolitikai változások a Közép-Kelet-Európai régióban a 20. században előadás

 

5. Társasági tagságok 

Magyarországi Némettanárok Egyesülete (Ungarischer Deutschlehrerverband - UDV) tagja 
Germanisták Nemzetközi Társaságának (Internationale Vereinigung für Germanistik - IVG) tagja 
Germanisták Magyarországi Társasága (Gesellschaft ungarischer Germanisten - GUG) tagja 
A Német Nyelv Társaságának (Gesellschaft für deutsche Sprache - GfdS) tagja 
Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és irodalomtudományok köztestületi tagja 6. Kitüntetések, díjak, ösztöndíjak 

1989/1990  Deutscher Akademischer Austauschdient (DAAD) ösztöndíj, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg 
1998     DAAD-Gemeinsame Institutspartnerschaft (GIP) kutatói ösztöndíj, Universität des Saarlandes, Saarbrücken 
1999     DAAD-GIP kutatói ösztöndíj, Universität des Saarlandes, Saarbrücken 
2006     Gragger Róbert-díj, adományozó: Germanisták Magyarországi Társasága (GUG)

2012     DAAD-GIP kutatói ösztöndíj, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

2014     ERASMUS-ösztöndíj, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

2014     DAAD-GIP kutatói ösztöndíj, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

2015     DAAD-GIP kutatói ösztöndíj, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

2016     ERASMUS-ösztöndíj, Partiumi Keresztény Egyetem, Oradea

2016     Aktion Österreich Ungarn (AÖU) kutatói ösztöndíj, Universität Wien, Wien


7. Nyelvismeret 

német: felsőfok 
orosz: felsőfok 
angol: középfok 


8. Publikációk 

https://vm.mtmt.hu/www/index.php# 

ÖNÁLLÓ KÖTET:

Rada, Roberta (2000): Tabus und Euphemismen in der deutschen Gegenwartssprache. PhD-Dissertation. Manuskript. ELTE BTK Budapest.

Rada, Roberta (2001): Tabus und Euphemismen in der deutschen Gegenwartssprache. Budapest: Akadémiai Kiadó/Budapest: ELTE Germanistisches Institut (Budapester Beiträge zur Germanistik 65). (212 Seiten, ISBN 963 05 7817 4) .

Rada, Roberta (2013): Tabus und Euphemismen in der deutschen Gegenwartssprache. Zweite, unveränderte Auflage. Budapest: ELTE Germanistisches Institut (Budapester Beiträge zur Germanistik; 69). (212 Seiten, ISBN 978-963-284-392-6) .

V. Rada, Roberta (2012): „Und man zieht aus diesem Bruch stilistischen Gewinn.” - Stilistisch motivierte typologische Intertextualität in deutschen und ungarischen Gebrauchstexten. Habilitationsschrift. ELTE BTK Budapest.

V. Rada, Roberta (2013): „Und man zieht aus diesem Bruch stilistischen Gewinn.” - Stilistisch motivierte typologische Intertextualität in deutschen und ungarischen Gebrauchstexten. Budapest: ELTE Germanistisches Institut (Budapester Beiträge zur Germanistik 64). (300 Seiten, ISBN 978-963-284-323-0).

 

  TANKÖNYV, TANKÖNYVFEJEZET:

Knipf-Komlósi, Elisabeth./V. Rada, Roberta/Bernáth, Csilla (2006): Aspekte des deutschen Wortschatzes. Budapest: ELTE Bölcsész Konzorcium. (S. 276, ISBN: 963 9704 33 4)

Knipf-Komlósi, Elisabeth/V. Rada, Roberta/Komáromy, András (2008): Türen zum dEUtschen Wortschatz. Budapest: ELTE Germanistisches Institut (Budapester Beiträge zur Germanistik 52).(192 S., ISBN:  978-963-284-003-1)

Baksy, Péter/Knipf-Komlósi, Erzsébet /Péteri, Attila/Uzonyi, Pál/V. Rada, Roberta (2011): Német nyelvtudomány. In: Balázs, Géza (szerk.): Nyelvészetről mindenkinek. 77 nyelvészeti összefoglaló. Budapest: Inter Kft., 221-227.

Brdar-Szabó, Rita/Fekete, Ágnes Knipf-Komlósi, Elisabeth/ Komáromy, András/ V. Rada, Roberta (2012): Wortstruktur und Lexikon. Eine Aufgabensammlung. Budapest: ELTE Germanistisches Institut (Budapester Beiträge zur Germanistik 60). (166 Seiten, ISBN 978-963-284-249-3)

Fekete, Ágnes/Knipf-Komlósi, Elisabeth/Mujzer-Varga, Krisztina/Uzonyi, Pál/Vargyas, Anna/V. Rada, Roberta (2013). Satz und Text. Eine Aufgabensammlung. Budapest: ELTE Germanistisches Institut (Budapester Beiträge zur Germanistik 65). (167 Seiten, ISBN 978-963-284-336-0)

 

    KÖTETSZERKESZTÉS:

Brenner, Koloman/V. Rada, Roberta (Hg.)(2005): Praktische Aspekte der Lexikographie. Beiträge des Lexikographischen Workshops am 16.-17. Oktober 2003 an der Eötvös-Loránd-Universität Budapest. Budapest: ELTE Germanistisches Institut (Budapester Beiträge zur Germanistik 48).

Kostrzewa, Frank/V. Rada, Roberta (Hgg.) (2010): Deutsch als Fremd- und Minderheitensprache in Ungarn: Historische Entwicklung, aktuelle Tendenzen und Zukunftsperspektiven. Hohengehren: Schneider Verlag.

Brdar-Szabó, Rita/Péteri, Attila/V. Rada, Roberta/Uzonyi, Pál (Hrsg.)(2012): Deutsch – grenzenlos. Festschrift für Elisabeth Knipf zum 60. Geburtstag. Budapest: ELTE Germanistisches Institut (Budapester Beiträge zur Germanistik 58).

Knipf-Komlósi, Elisabeth/Öhl, Peter/Péteri, Attila/V. Rada, Roberta (2013): Dynamik der Sprache(n) und der Disziplinen. 21. internationale Linguistiktage der Gesellschaft für Sprache und Sprachen in Budapest. Budapest: ELTE Germanistisches Institut (Budapester Beiträge zur Germanistik 70).Tanulmányok gyűjteményes/tematikus kötetekben:

 

a) Külföldön kiadott tanulmányok:

 

V. Rada, Roberta (2004): „Das Kind nicht beim Namen nennen, obwohl es einen hat” - Zur Semantik euphemistischer Phraseologismen. In: Brdar-Szabó, R./ Knipf-Komlósi, E. (Hrsg.): Lexikalische Semantik, Phraseologie, und Lexikographie: Abgründe und Brücken. Festschrift für Regina Hessky zum 60. Geburtstag. Frankfurt/M.: Peter Lang, 171-180.

 V. Rada, Roberta (2005): Euphemismen im Deutschen und Ungarischen – Probleme und Möglichkeiten einer kontrastiven Analyse. In: Tóth, József (Hg.): Sprache(n) und Literatur(en) im Kontrast. Beiträge der internationalen Konferenz 6.-7. November 2003. Szombathely/Wien: Praesens (Acta Germanistica Savariensie IX), 101-110.

 V. Rada, Roberta (2009): Zur Leistung von Fragesätzen in Leserbriefen. In: Brdar-Szabó, Rita/Knipf-Komlósi, Elisabeth/Péteri, Attila (Hrsg.): An der Grenze zwischen Grammatik und Pragmatik. Frankfurt/M.: Peter Lang (Deutsche Sprachwissenschaft international, Bd. 3), 213-221.

 V. Rada, Roberta (2009): Intertextualität in Sachtexten. In: Bartoszewicz, Iwona/Dalmas, Martine/Szczek, Joana/Tworek, Artur (Hrsg.): Germanistische Linguistik extra muros – Aufgaben. Wroclaw-Dresden: Neisse Verlag (Linguistische Treffen in Wroclaw vol. 4), 223-231.

 V. Rada, Roberta (2009): Phraseme im Slang. In: Földes, Csaba (Hrsg.): Phraseologie disziplinär und interdisziplinär. Tübingen: Gunter Narr, 267-280.

 V. Rada, Roberta (2009): Humor – stilistisch betrachtet. In: Adamcová, Lívia/Péteri, Attila (Hgg.): Aspekte der Fremdsprachenlinguistik in der Slowakei und in Ungarn. Budapest/Bratislava: ELTE – Wirtschaftsuniversität Bratislava, 171-184.

 V. Rada, Roberta (2010): Lachen beim Lesen eines Krimis – eine textlinguistische Analyse. In: Puchianu, Carmen Elisabeth (Hrsg.): Lachgeschichte(n). Humor und seine Spielarten in der deutschen Sprache und Literatur. Kronstädter Beiträge zur Germanistischen Forschung Band XII. Kronstadt: Aldus Verlag, 221-232.

 V. Rada, Roberta (2010): Sprach(en)politik und Möglichkeiten der gezielten Sprachförderung im Bereich DaF in Ungarn. In: Kostrzewa, Frank/V. Rada, Roberta (Hgg.): Deutsch als Fremd- und Minderheitensprache in Ungarn: Historische Entwicklung, aktuelle Tendenzen und Zukunftsperspektiven. Hohengehren: Schneider Verlag, 1-36.

 Orosz, Magdolna/V. Rada, Roberta (2010): Germanistik in Ungarn. Herausforderungen und Perspektiven. In: Kostrzewa, Frank/V. Rada, Roberta (Hgg.): Deutsch als Fremd- und Minderheitensprache in Ungarn: Historische Entwicklung, aktuelle Tendenzen und Zukunftsperspektiven. Hohengehren: Schneider Verlag, 49-64.

 V. Rada, Roberta (2010): Das internationale Projekt Weit verbreitete Idiome als „Begegnungsraum” für die Untersuchung von deutschen und ungarischen Phrasemen. In: Hess-Lüttich, Ernest W.B. (Hg.): Deutsch im interkulturellen Begegnungsraum Ostmitteleuropa. Frankfurt/M.: Peter Lang (Cross Cultural Communication, Vol. 19), 391-408.

 V. Rada, Roberta (2011): Sprachliche Veränderungen nach der politischen ’Wende’ in Ungarn im Spiegel der Neologismen. In: Bock, Bettina/Fix, Ulla/Pappert, Steffen (Hg.): Politische Wechsel – sprachliche Umbrüche. Berlin: Frank & Timme Verlag, 327-348.

 V. Rada, Roberta (2012): „Damit wir keine englische (Sprach-)Kolonie werden“ – Anglizismen in der ungarischen Gegenwartssprache. In: Kämper, Heidrun/Kilian, Jörg (Hrsg.): Wort – Begriff – Diskurs. Deutscher Wortschatz und europäische Semantik. Bremen: Hempen Verlag (Sprache – Politik – Gesellschaft; 7), 259-272.

  V. Rada, Roberta (2013): Kulturelle Aspekte in der Phraseologieforschung. In: Bartoszewicz, Iwona/Hałub, Marek/Małyszek, Tomasz (Hrsg.): Auswertung und Neubewertung.    Wrocław: Wydawnyctwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Germanica Wratislaviensia; 38) , 113-128.

V. Rada, Roberta (2014) Die Sortenhaftigkeit von Texten im Spiegel der stilistisch motivierten Abweichungen vom Textmuster : In: Bassola, Péter / Drewnowska-Vargáné, Ewa / Kispál, Tamás / Németh, János / Scheibl, György (Hrsg.) Zugänge zum Text. Frankfurt/M. u.a.O.: Peter Lang (Szegediner Schriften zur germanistischen Linguistik; 3), 439-468.

 

b) Hazai kötetekben kiadott tanulmányok:


V. Rada, Roberta (1995): Zu einigen Fragen des Euphemismus. In: Mádl, Antal/Schwiederski, Christine (Hg.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1994. Budapest/Bonn: DAAD, 101-114.

V. Rada, Roberta (1999): Die Funktionsweise von Euphemismen im Spiegel des Interaktionswissens. In: Szász, Ferenc/Kurdi, Imra (Hg.): Im Dienste der Auslandsgermanistik. Festschrift für Professor Dr. Dr. h. c. Antal Mádl zum 70. Geburtstag Budapest: ELTE Germanitisches Institut (Budapester Beiträge zur Germanistik; 34), 193-206.

 V. Rada, Roberta (2002): Euphemismen in der politischen Kommunikation. In: Erb, Maria/Knipf, Elisabeth/Orosz, Magdolna/ Tarnói, László (Hg.): „und Thut ein Genügen Seinem Ambt” Festschrift für Karl Manherz zum 60. Geburtstag. Budapest: ELTE Germanistisches Institut (Budapester Beiträge zur Germanistik; 39), 213-224.

 V. Rada, Roberta (2005): Euphemismen in einsprachigen und zweisprachigen Wörterbüchern. In: Brenner, Koloman/V. Rada, Roberta (Hg.): Praktische Aspekte der Lexikographie. Beiträge des Lexikographischen Workshops am 16.-17. Oktober 2003 an der Eötvös-Loránd-Universität Budapest. Budapest: ELTE Germanistisches Institut (Budapester Beiträge zur Germanistik; 48), 168-180.

 V. Rada, Roberta (2006): Das Schicksal des Ideologievokabulars der LTI. In: Albrecht, Terrance/Orosz, Magdolna (Hg.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2005. Budapest/Bonn: DAAD, 55-66.

 Rada, Roberta (2008): Szövegminták keveredése mindennapi szövegekben. In: Tátrai, Szilárd/Tolcsvai Nagy, Gábor (szerk.): Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Budapest: Tinta Kiadó (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 8), 164-174.

 Rada, Roberta (2009): Entlehnung fremden Wortgutes in der deutschen Gegenwartssprache: am Beispiel der Anglizismen. In: Feld-Knapp, Ilona (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache. Sprachdidaktische Überlegungen zu Wortschatz und Textkompetenz. Budapest: Ungarischer Deutschlehrerverband, 47-67.

 V. Rada, Roberta (2010): Abweichen durch typologische Intertextualität. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica. Tomus XV. – Fasciculus 3. Beiträge der II. Germanistischen Konferenz „Interdisziplinarität in der Germanistik. Annäherungen in der Literatur-, Sprach- und Kulturwissenschaft” Miskolc 2009. Miskolc: E Typographeo Universitatis, 193-202.

 V. Rada, Roberta (2011): Die „falschen Freunde” als Sprachfallen. In: Korencsy, Ottó (Hg.): Der übersetzte Alltag. Ein Einblick in die translatologischen Problemlösungsstrategien. Budapest: ELTE Germanistisches Institut, 79-90. (másodpublikáció)

 V. Rada, Roberta (2011): „dass wir in einer Zeit der Ästhetisierung leben” – Ästhetisierung in Sachtexten mit Textmustermischung. In: András F. Balogh/Péter Varga: „das Leben in der Poesie” – Festschrift für Magdolna Orosz zum 60. Geburtstag. Budapest: ELTE Germanistisches Institut (Budapester Beiträge zur Germanistik; 57), 360-372.

 V. Rada, Roberta (2011): Spiel mit Textmustern – Wandel von Textmustern. In: Iványi, Zsuzsanna/Pethő, Gergely (szerk.): A szaván fogott gondolat. Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. I. kötet. Debrecen: Printart-Press Kft., 113-136.

 V. Rada, Roberta (2012): Die stilistische Leistung digital(isiert)er Kommunikationsformen. In: Brdar-Szabó, Rita/Péteri, Attila/V. Rada, Roberta/Uzonyi, Pál (Hrsg.): Deutsch – grenzenlos. Festschrift für Elisabeth Knipf zum 60. Geburtstag. Budapest: ELTE Germanistisches Institut (Budapester Beiträge zur Germanistik; 58), 320-339.

 V. Rada, Roberta (2013): Intertextualität im Diskurs. In: Knipf-Komlósi, Elisabeth/Öhl, Peter/Péteri, Attila/V. Rada, Roberta (2013): Dynamik der Sprache(n) und der Disziplinen. 21. internationale Linguistiktage der Gesellschaft für Sprache und Sprachen in Budapest. Budapest: ELTE Germanistisches Institut (Budapester Beiträge zur Germanistik; 70), 89-95.

 V. Rada, Roberta (2014): Phraseme im Diskurs – „’Aufgewärmter Kohl’ oder  eine neue Platte’?”. In: Dringó-Horváth, Ida et. al. (Hrsg.): Das Wort – eine weites Feld Festschrift für Regina Hessky. Budapest: Gáspár-Károli-Universität der Reformierten Kirche – L’Harmattan Kiadó, 129-148.

 

TANULMÁNYOK TUDOMÁNYOS folyóiraTban:

 V. Rada, Roberta (1996): Seminar „Sprachpraxis” für angehende Lehrkräfte. In: DUfU I/1996, S. 57-62.

 V. Rada, Roberta (1997): Einige Überlegungen zum Einsatz von Euphemismen im DaF-Unterricht. In: DUfU II/1997: 40-50.

 V. Rada, Roberta (1999): Tabus in der Sprache. In: DUfU 2/1999: 8-18.

 V. Rada, Roberta (2005): Euphemismen im Slang. In: Szathmári, István (szerk.): Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica. Tomus XXVI. Budapest: ELTE, 343-360.

 Rada, Roberta (2007): „Falsche Freunde” als sprachliche Fallen. In: Deutsch revital. Heft/3. Jahrgang 2006, 41-52.

 V. Rada, Roberta (2007): Euphemismen als Mittel der Sprachpolitik. In: Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis.  Heft 2/2007, 159-168.

 V. Rada, Roberta (2010): Humor – stilistisch betrachtet. In: Humour and Culture 1. Linguistic Shots at Humour. Ed. by T. Litovkina, Anna/Barta, Péter/Daczi, Margit. Kraków: Tertium, 159-174. (másodpublikáció)

 

RECENZIÓ:

 

Thiel, Gisela/Thome, Gisela: Vermuten: nominale Ausdrucksmittel im Wissenschaftsjournalismus (Deutsch - Englisch - Französisch). Tübingen 1996.

V. Rada, Roberta in: Mádl, Antal/Dietz, Gunther (Hg.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1998. Budapest/Bonn 1999, S. 309-312.

 

Csaba Földes: Deutsche Phraseologie kontrastiv. Intra- und interlinguale Zugänge. Heidelberg 1996.

V. Rada, Roberta in: Mádl, Antal/Dietz, Gunther (Hg.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1997. Budapest/Bonn 1998, S.253-256.

 

Olli Salminen: Aspekte der Sprachkreativität. Zu Grundlagen einer Theorie der sprachlichen Performanz. Helsinki 1993.

V. Rada, Roberta in: Zeitschrift für Germanistik 3.95, S. 717-719.

 

Wirrer, Jan (Hg.): Phraseologismen in Text und Kontext. Phrasemata. Tübingen 1998.

V. Rada, Roberta in: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 68 (2001), 111-113.

 

Fix, Ulla/Barth, Dagmar: Sprachbiographien: Sprache und Sprachgebrauch vor und nach der Wende von 1989 im Erinnern und Erleben von Zeitzeugen aus der DDR; Inhalte und Analysen von narrativ-diskursiver Interviews. Frankfurt am Main: Peter Lang 2000 (Leipziger Arbeiten zur Sprach- und Kommunikationsgeschichte 7). 719 S.

Rada, Roberta in: Deutschunterricht für Ungarn 1-2/2002 - 17. Jahrgang, 111-114.

 

Sandig, Barbara: Textstilistik des Deutschen. Berlin, New York: de Gruyter 2006.

V. Rada, Roberta in:  Tichy, Ellen/Masát, András (Hg.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2007. Budapest/Bonn 2008, 361-365.

 

Neuland, Eva: Jugendsprache. Eine Einführung. Tübingen: Francke Verlag 2008.

V. Rada, Roberta in: Böttger, Lydia/Masát, András (Hg.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2008. Budapest/Bonn 2009, 387-291.

 

Kessler, Martina D.: Viel Köche versaltzen den Brey und Bey viel Hirten wird übel gehütet. Diachrone Betrachtung der Variantenvielfalt phraseologischer Formen in Werken ab dem 16. Jahrhundert. Frankfurt/M. : Peter Lang 2010.

V. Rada Roberta in:  Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik Heft 2/2011, 243-245.

Comments