Intézet‎ > ‎Tanszékek‎ > ‎

Német Nyelvészeti Tanszék

A tanszék fő feladata a három szinten folyó oktatás (BA, MA és PhD). A hallgatók alapos tudásra tehetnek szert a német nyelvtan és szókincs terén, ill. a rendszernyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, lexikológia, szintaxis, szövegnyelvészet és nyelvtörténet) és az alkalmazott nyelvészet (szociolingvisztika, pszicholingvisztika, nyelvelsajátítás, ill. nyelv és média kapcsolata) területén úgyszintén. Ezekre az alapokra építkezve az MA-képzésben a hangsúly a következő témákon van: összehasonlító nyelvtan, az egyes nyelvváltozatok különböző jelenségei, a metafora és metonímia kutatása, a nyelvhasználat, stilisztika és szövegalkotás egyes kérdései.