Manherz Károly

Prof. Dr. Manherz Károly
egyetemi tanár / Universitätsprofessor

Életrajz

1966-1981 Állami Balettintézet Általános Iskolája és Gimnáziuma tanár
1972-1981 Állami Balettintézet Általános Iskolája és Gimnáziuma igazgató
1968- ELTE BTK Német Tanszék megbízott előadó, docens
1981-1984 ELTE BTK Germanisztikai és Romanisztikai Tanszék tanszékvezető
1984-1987 ELTE BTK gazdasági és külügyi dékánhelyettes
1984-1987 ELTE BTK Rekonstrukciós és Elhelyezési Bizottság elnöke
1987. ELTE BTK oktatási rektorhelyettes
1989 Művelődési és Közoktatási Minisztérium művelődési miniszterhelyettes
1990. Művelődési és Közoktatási Minisztérium közigazgatási államtitkár
1991. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Törvény előkészítése címzetes államtitkár
1992. ELTE BTK Germanisztikai Intézet igazgató
1992. ELTE BTK dékán
1993- ELTE BTK Kari Doktori Tanács elnöke és az Egyetemi Doktori Tanács tagja
1994- ELTE BTK Trefort kerti Rekonstrukciós Bizottság elnöke
2000- ELTE BTK Trefort kerti rekonstrukció irányítója rektori megbízottként
2000- Felsőoktatási Tudományos Tanács tag
2006 július - 2009. április Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkár
2009. április - Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkár

Végzettség, szakmai pálya:

1966 ELTE Bölcsészettudományi Kar magyar-német szakos tanár
1968 ELTE Bölcsészettudományi Kar egyetemi doktor
1971 ELTE Bölcsészettudományi Kar nyelvtudomány kandidátusa
1977-1978 Marburg, Német Szövetségi Köztársaság Humboldt-ösztöndíj

Nyelvtudás:

német

Egyéb

1942 május 1-jén született Pilisvörösváron.
A Magyar Rektori Konferencia Bologna Bizottságában a bölcsészettudományi képzési terület felelőse. Szakmai vezetője a bölcsészettudományi képzési terület bolognai képzési rendszerre történő átalakítására létrehozott konzorciumnak (HEFOP pályázatok; szerkezetátalakítás, tanagyagkészítés), és vezeti a Dékáni Kollégiumot.
Tagja az MTA Stratégiai Kutatások Bizottságának, az MTA Kisebbségkutató Központ tudományos tanácsának, a Budapesti Európa Intézet Alapítvány tudományos tanácsának és kuratóriumának és a European Academy of Sciences and Arts-nak.

Publikációk, kutatómunka
1977-könyve jelenik meg német nyelven az Akadémiai Kiadónál, a nyugat-magyarországi német nyelvjárások nyelvföldrajzi és nyelvszociológiai feldolgozásáról (regionális nyelvatlasz). Szűkebb kutatási területe a hazai német dialektológia. Több önálló tanulmánya, három tankönyve (főiskolai, illetve egyetemi jegyzet), nyolc önálló könyve jelent meg, négy sorozat szerkesztője (a Magyarországi németek néprajza 21 kötet, a Magyarországi német tanulmányok 6 kötet, a Magyarországi németek népi mesterségei 4 kötet, SMPh = Modern Filológiai Tanulmányok 12 kötet, az Ungarndeutsches Archiv 8 kötet). A hazai német nyelvjárásokról és a szaknyelvekről írott tanulmányai több nemzetközi folyóiratban is megjelentek.
1984 óta témavezetője a "Magyarországi Német Nyelvatlasz és Tájszótár" című pályázati munkának
1985-1989 között az MTA I. osztályához tartozó nyelvtudományi bizottság titkára
1984 - A Német Néprajzi Társaság tagja, választmányi tagja a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, és tagja illetve tiszteletbeli tagja a Magyar Néprajzi Társaságnak, illetve a Német Néprajzi Társaságnak
1997-2004-ig tagja a MAB Nyelvészeti, klasszika-filológiai és orientalisztikai szakbizottságának.

Szakmai elismerései, kitüntései

Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja
Osztrák Nagybecsületrend a Tudományért és Művészetért I. osztály -1990
Baden-Württenberg Kulturális Díja -1984
Az NSZK Érdemrendjének Nagykeresztje -1995
Pro Urbe Budapest -2002
Herder -díj -2003
A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozata) -2002
A Kisebbségekért díj -2004

Comments