Redacció d'un article d'opinió: PAUTES GENERALS

Redactem un article d'opinió: pautes

Per redactar un text d'opinió cal que abans tinguem clares quines són les pautes que cal seguir i que ja hem comentat a l'aula.  Llegeix-les atentament:

Planifica el que vols escriure:

 • Revisa tota la informació que tens sobre el tema sobre el que escriuràs. Recorda que per escriure textos d'opinió, cal estar ben informa't sobre el tema per tal que el conjunt d'arguments que defensin la teva tesi siguin eficaços.
 • Tria bé quina vols que sigui la teva postura davant del tema que tractaràs.
 • Pensa bé a quin grup de lectors anirà adreçat el teu article.
 • Tria tres arguments que tinguin una importància similar i gradua'ls de menor a major importància.
 • Pensa una frase que pugui servir-te com a conclusió

Fes una redacció inicial de l'article

 • Tria un text atractiu i suggeridor.
 • Escriu un paràgraf d'introducció general. Recorda que ha de servir per contextualitzar el tema.
 • Utilitza la primera persona gramatical.
 • Distribueix el contingut en paràgrafs.
 • Fes servir connectors que donin cohesió al text i que ajudin a comprendre'l (d'ordre, causa, conseqüència, finalitat, etc). Consulta el document Connectors que adjuntem.
 • Expressa causa, conseqüència, i condició a través d'oracions subordinades ben construïdes.
 • Recorda de donar al teu text un caràcter personal (penso, opinio, al meu entendre...)
 • Utiltiza un lèxic adequat.
 • Revisa la puntuació

Revisa el que has escrit

 • La revisió cal fer-la a mesura que es va escrivint per comprovar si l'organització i el contingut reflecteixen el que voleu transmetre.
 • Al final, repassa tots els aspectes.

 Article d'opinió: un exemple

Llegeix detingudament un article d'opinió breu i d'estructura senzilla que adjuntem com a exemple.


Ċ
Cristina Sánchez,
26 de febr. 2011, 0:13
Ċ
Cristina Sánchez,
26 de febr. 2011, 0:10
Comments