Avaluació

Proposo l'avaluació de la Cacera del Tresor sobre tres aspectes:
  • El document de text elaborat: contingut, presentació, vocabulari ...
  • El funcionament dels alumnes (individualment i en grup) amb una rúbrica on es valorin habilitats com la recerca d'informació, la qualitat de la seva expressió oral i la capacitat de treballar de forma autònoma i colaborativa, principalment.  
  • La capacitat de síntesi i el diseny en el producte final (díptic) . 
ĉ
Mª Carmen Roures,
14 de nov. 2011, 4:09
Comments