5.7 Dolmen de la Gutina

Tipus: Es tractaria d’un sepulcre de corredor de cambra subcircular feta de lloses de granit i passadís fet de murs de paret seca del túmul artificial de tendència circular, i del peristàlic de blocs ajaguts en queden restes.
Característiques principals
-La cambra amida interiorment 2,75 metres de llarg, per 2,50 metres d’amplada, per 2 metres d’altura màxima.
-El dolmen conserva en bon estat la seva cambra, formada per set lloses (una d’elles potser seria la resta d’un possible menhir) i la gran coberta. El corredor sembla que fou refet en part durant l’excavació de l’any 1882 i consolidat posteriorment en una restauració de l’any 1985 feta per Rafael Insa i Arroyo.
-Pel tipus arquitectònic del sepulcre podem deduir que fou construït entre 3500-3200 a.C.

Comments