El talec de la fortuna 1   

''Del poble mallorquí que té el nom fresc i dringant com una campaneta, parteix un camí fressat i fosc, que corre paral·lelament a les grans muntanyes''''Les oliveres, de fulla fina, el reguen de pau i el poblen de remors angèliques''

''Si mai el resseguiu, veureu que a un cert indret i tot de sobte, emergeix amb un sol broll, d'una fosca espessura de brancatges, un campanar alt i blanc, com una vara de lliri. Aquest cloquer presideix un ramat de cases invisibles que s'apleguen sota el nom aràbic de Caimari''


''Els garrovers l'emmantellen de dol i el clapegen d'ombres tràgiques''
Comments