PORTADA


WebQuest per a treballar la problemàtica dels residus amb l'alumnat del cicle mitjà de primària de l'escola Josep Orriols Roca de Moià (Barcelona).


Afavorint totes les competències bàsiques: comunicatives, metodològiques, personals i per conviure i habitar el món. Eixos transversals del currículum: educació per al medi ambient i el desenvolupament sostenible.

 


Dissenyada per Anna Baró Vidal, amb la col·laboració de Dolors Illa Alibés de l'escola pública de Moià.
Setembre del 2011.