Presentació

 

El ferreret Verd

ens necessita!

Una WebQuest per al 2n cicle de Primària.

Coneixement del medi natural, social i cultural.

Dissenyada per Antònia Mayol Ferrer.

antoniamayolferrer@gmail.com 

Març 2011.