L'associació El Racó dels Robotaires està formada per joves universitaris catalans. El fins de l'entitat són els següents:

1. Crear un entorn comú on compartir idees amb les persones que tenen inquietuds en l'àmbit tecnològic.

2. Incentivar la robòtica de muntatge i programari lliure.

3. Fer accessible i assequible la realització d'activitats robòtiques pels centres educatius i cívics.

4. Potenciar el coneixement i estimació del patrimoni cultural, artístic i natural de Catalunya.

5. Fomentar la cooperació entre entitats, centres d'ensenyament, institucions, empreses i particulars per tal de crear sinèrgies en la recerca, desenvolupament i innovació.

6. Combinar el muntatge i decoració del camp de competició amb l'aprenentatge en la programació i la construcció del robot.

7. Introduir el pensament computacional i la robòtica dins el currículum escolar.

8. Avançar en la igualtat de possibilitats per a totes les persones i, en especial, en l’àmbit cientificotecnològic.

Organitzem anualment la RoboCAT, El Campionat de Robòtica de Catalunya; i l'esdeveniment tecnològic Girona+tecnològica (Gitech).


CONTACTEelracodelsrobotaires@gmail.com
RoboCAT


Gitech