8. szám (2011/1)

http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/elpis-20111/


TANULMÁNYOK

BOROS BIANKA: Szükségszerűség, véletlen, determinációs plusz. A kauzalitás-antinómia hartmanni megoldása
NYULÁSZI MAGDOLNA: Az azonosság
problémája a sztoikus ontológiában
PÁSZTOR ÁRPÁD ATTILA: "Tapasztalatból
származó ideáink" eredete John Locke érzékeléselméletében
ZÁRDAI ISTVÁN: A szándékok szerepe
Davidson cselekvésfilozófiájában
WEBER-ELŐADÁSOK

BENE ADRIÁN:
Max Weber megértő szociológiájának hatása Jean-Paul Sartre marxista társadalomfilozófiájára
LAKATOS ZOLTÁN:
Az elektív affinitás: a
fogalmat övező homály okai és következményei
a társadalomtudományban
MAROSÁN BENCE PÉTER: Max Weber és
Edmund Husserl tudományfelfogása.
A tudomány mint életforma
SÁR ESZTER: Értékorientációk a politikai cselekvésben
SIK DOMONKOS: A cselekvésmagyarázat
szintjei
RECENZIÓ

BARTHA DÁVID: Stoneham és a Berkeley-labirintus
Comments