5. szám (2009/2)
http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/elpis-20092/


FARKAS TAMÁS: Descartes és a test–lélek együttműködés. A karteziánus dualizmus
végső erőpróbája
KÉKEDI BÁLINT: Descartes és Arnauld az
ideákban fellelhető materiális hamisságról
SÓLYOM FLÓRA: A gyökeres rossztól
egy morális antropológia felé
SZECSŐDY KRISTÓF: Folyamatosságok
Wittgenstein műveiben
ZÁGONI RITA: Fatalizmus vagy tervezés –
Hayek kulturális evolúciós elméletei
ZIEGLER ZSOLT: Morális felelősség és az alternatív lehetőségek elve – a Frankfurt-típusú példák

Comments