4. szám (2009/1)BALASSA BENCE: A hatalomszemlélet etikai
vázlata. Friedrich Nietzsche késői gondolatairól
BALOGH LEHEL: A bioetika egzisztencialista megalapozása
SOMOGYI GÁBOR: A nemek határán. Foucault
és a queer-elméletek
TAMÁSI KATALIN: Locke ember-kritériuma
TÓTH ZITA VERONIKA: Forma és individualitás Arisztotelész ontológiájában
http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/elpis-20091/

Comments