3. szám (2008/1)


http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/elpis-20081/


TANULMÁNYOK

ANTOS ZSOLT: Szabadság és individuális
autonómia
BARTÓK IMRE: Tézisek Walter Benjaminról,
avagy a történelem negatív teológiája
NYIRKOS TAMÁS: A szent és a szekularizáció - Aquinói Tamás az egyházról és az államról
SÁR ESZTER: A varázs nélküli világ varázsa
Racionalizációs tendenciák Max Weber
szociológiájában
SIK DOMONKOS: Tudatosítás és terápia
SÓLYOM FLÓRA: Az emberi nem karakterének tétje Immanuel Kant filozófiájában
SZERLETICS ANTAL: Jogi paternalizmus
RECENZIÓK

KUND ATTILA: Van-e feminista filozófia? Milyen, ha van? Hell Judit könyve a feminista filozófiáról
LASZTÓCZI PETRA: Kant és Husserl kudarcai
SZECSŐDY KRISTÓF: A „jelentésélmény”
relevanciája


Comments