12. szám (2013/1)


http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/elpis-20131/TANULMÁNYOK

CZÉTÁNY GYÖRGY: A megismerés mint recedens mozgás. A szellem mozgástana Hegel filozófiájában
KOLOS MARCELL: Az ifjú Nietzsche, Kant és a teleológia
KŐVÁRI SAROLTA: „Így szólhatna valamely mese”. A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról című írást nyitó fabula értelmezéséhez
MOLNÁR ATTILA: Lehetségesség a fizikában
NEMESI NIKOLETTA: A meghatározatlanság realista megközelítései
SZAKÁCS EVELYN: A természet hatóképessége Descartes-nál
RECENZIÓ
KISS CSABA: Az európai fejlődés útja és zsákutcái
Comments