1. szám (2007/1)
GULYÁS PÉTER: Imaginatio és tapasztalat 
Spinozánál
KAPUSY PÁL: Az álom mint szkeptikus érv
KRIZSÁN VIKTOR: Mentális okozás és
szuperveniencia
SIKLÓSI ISTVÁN: Az Én és a szabadság
fogalma Kierkegaard filozófiájában
SZOJKA ÉVA SZILVIA: A Laozi filozófiájának
főbb fogalmai
http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/elpis-20071/

Comments