14. szám (2014/2)
A DOSZ Filozófiatudományi Osztály első konferenciakötete

https://sites.google.com/site/elpiszfolyoirat/issues/elpis-14/elter_resize.jpeg
ANTIK ÉS ÚJKORI FILOZÓFIA SZEKCIÓK

FARAGÓ EMESE: Janus arcú művészet: technikai tudás és költői ihletettség Platón költészetértelmezésében

HORVÁTH PÉTER: Erény vagy haszon? – Az arisztotelészi politikai barátság kérdése a kortárs viták tükrében

ANALITIKUS FILOZÓFIA ÉS LOGIKA SZEKCIÓKFORGÁCS GÁBOR: Az érvelések retorikai és dialektikai dimenzióia pragma-dialektikában


KONTINENTÁLIS FILOZÓFIA SZEKCIÓ

Comments