EloinaOjea


visites


Recursos Educatius per a la formació de persones adultes

El millor camí per aprendre és dubtar i no avançar en cercle sino en espiral.

Castellà per a estrangers

Diccionario Español http://www.rae.es/

 1. El Alfabeto http://www.languageguide.org/im/alpha/esp/
 2. Los saludos http://www.languageguide.org/txt/common/esp/
 3. Los números http://www.languageguide.org/im/num/es/
 4. Los colores http://www.languageguide.org/im/colors/es/
 5. Datos personales (Preguntas nombre, donde vives, como eres, donde naciste, edad...) http://www.xtec.es/~jvaldelv/castestr/datospers.htm
 6. El cuerpo humano I http://www.languageguide.org/im/body/es/
 7. El cuerpo humano II http://www.languageguide.org/im/body2/es/index.jsp
 8. El cuerpo humano III http://www.xtec.es/~jvaldelv/Postgrau/coshuma6.htm
 9. El cuerpo humano IV (relacionar dibujos con la palabra I) http://www.xtec.es/%7Ejvaldelv/Postgrau/coshuma5a1.htm
 10. El cuerpo humano V (relacionar dibujos con la palabra II) http://www.xtec.es/%7Ejvaldelv/Postgrau/coshuma5a2.htm
 11. El cuerpo humano VI (escoger la palabra adecuada) http://www.xtec.es/%7Ejvaldelv/Postgrau/coshuma6.htm
 12. La ropa de mujer http://www.languageguide.org/im/clothes_women/es/
 13. La ropa de hombre http://www.languageguide.org/im/clothes_men/es/
 14. La ropa (ejercicio de escribir el nombre de las prendas) http://www.xtec.es/%7Ejvaldelv/Postgrau/vestit.htm
 15. La familia http://www.languageguide.org/im/family/es/
 16. Conversación telefónica http://www.xtec.es/~jvaldelv/castestr/dialtelefo.htm
 17. Las frutas I http://www.languageguide.org/im/fruits/es/
 18. Las frutas II http://www.xtec.es/~jvaldelv/Postgrau/fruita.htm
 19. Las frutas III (ejerccio de escribir el nombre de las frutas) http://www.xtec.es/%7Ejvaldelv/Postgrau/fruita.htm
 20. Los vegetales I http://www.languageguide.org/im/veg/es/
 21. Los vegetales II (ejercicio de relacionar los dibujos con la palabra) http://www.xtec.es/%7Ejvaldelv/Postgrau/verduresr5a.htm
 22. Los vegetales III (ejercicio de escoger la palabra adecuada) http://www.xtec.es/%7Ejvaldelv/Postgrau/vocabularindex.htm
 23. Los vegetales IV (ejercicio de escribir el nombre del vegetal adecuado) http://www.xtec.es/%7Ejvaldelv/Postgrau/verdures.htm
 24. Los vegetales V (ejercicio de escribir el nombre del vegetal) http://www.xtec.es/%7Ejvaldelv/Postgrau/verdures.htm
 25. Los animales I (de granja) http://www.languageguide.org/im/farm_anim/es/
 26. Los animales II (pájaros) http://www.languageguide.org/im/birds/es/
 27. Los animales III (africanos) http://www.languageguide.org/im/africa/es/
 28. Los animales IV (las mascotas) http://www.languageguide.org/im/farm_anim/es/index2.jsp
 29. Los animales V (los mamíferos) http://www.languageguide.org/im/animals/es/
 30. Los animales VI (de mar) http://www.languageguide.org/im/sea_animals/es/
 31. Los animales VII (los insectos) http://www.languageguide.org/im/insects/es/
 32. Los animales VII (los reptiles y los anfibios) http://www.languageguide.org/im/animals/es/index2.jsp
 33. Las plantas http://www.languageguide.org/im/plants/es/
 34. La casa, el hogar I (la sala) http://www.languageguide.org/im/home/den/es/
 35. La casa, el hogar II (El dormitorio) http://www.languageguide.org/im/home/bedroom/es/
 36. La casa, el hogar III (El comedor) http://www.languageguide.org/im/dining/es/
 37. La casa, el hogar IV (El baño) http://www.languageguide.org/im/bathroom/es/
 38. La casa, el hogar V (El baño II) http://www.languageguide.org/im/bathroom/es/index2.jsp
 39. La casa, el hogar VI (El baño III, el aseo, ejercicio de relacionar dibujos con la palabra) http://www.xtec.es/%7Ejvaldelv/Postgrau/lavabor1.htm
 40. La casa, el hogar VII (El baño IV, el aseo, ejercicio de relacionar dibujos con la palabra) http://www.xtec.es/%7Ejvaldelv/Postgrau/lavabor2.htm
 41. La casa, el hogar VIII (El baño V, el aseo, ejercicio de escribir la palabra que corresponde a los dibujos) http://www.xtec.es/%7Ejvaldelv/Postgrau/lavaboes.htm
 42. La casa, el hogar IX (La cocina I) http://www.languageguide.org/im/kitchen/es/
 43. La casa, el hogar X (La cocina II) http://www.languageguide.org/im/kitchen/es/
 44. La casa, el hogar XI (La casa) http://www.languageguide.org/im/home/outside/es/
 45. Las horas http://www.xtec.es/~jvaldelv/Postgrau/hora5.htm
 46. Las profesiones http://www.xtec.es/~jvaldelv/Postgrau/vocabularindex.htm
 47. El presente 1a conjugación (-ar) I (ejercicio) http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/Spanish/PRESENT2/1.htm
 48. El presente 1a conjugación (-ar) II (ejercicio) http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/Spanish/PRESENT2/2.htm
 49. El presente 2a conjugación (-er) (ejercicio) http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/Spanish/PRESENT2/3.htm
 50. El presente 3a conjugación (-ir) (ejercicio) http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/Spanish/PRESENT2/4.htm
 51. El presente irregular 1a persona del singular (YO) (ejercicio) http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/Spanish/PRESENT2/5.htm
 52. El presente irregular I (ejercicio de colocar la forma verbal correspondiente) http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/Spanish/PRESENT2/6.htm
 53. El presente irregular II (ejercicio de colocar la forma verbal correspondiente) http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/Spanish/PRESENT2/7.htm
 54. Contraste presente y pasado (ejercicio) http://www.xtec.es/~jvaldelv/castestr/prespas.htm
 55. El pasado I Qué hiciste ayer (ejercicio)
 56. El pasado II Qué hiciste la semana pasada (ejercicio)
 57. El pasado III Mis vacaciones (ejercicio)
 58. El pasado IV Pasado simple y compuesto (Pretérito indefinido y Pretérito perfecto) (ejercicio)
 59. El pasado V Contraste de Pasados I (ejercicio)
 60. El pasado VI Contraste de Pasados II (ejercicio)
 61. El pasado VII El Pretérito perfecto (explicado en inglés) (ejercicios)
 62. El pasado VIII El Pretérito indefinido (verbos regulares) (explicado en inglés) (ejercicios)
 63. El futuro I (ejercicio)
 64. El futuro II (ir a + infitinitivo (ejercicio)
 65. El subjuntivo I (ejercicio)
 66. El subjuntivo II (ejercicio)
 67. El condicional I (ejercicio)
 68. El condicional II (ejercicio)
 69. El condicional III (ejercicio)
 70. El imperativo I (ejercicio)
 71. El imperativoII direcciones-tú, usted (ejercicio)
 72. El imperativo III direcciones-tú, usted (ejercicio)
 73. Las preposiciones (ejercicio)
 74. Diálogos I datos personales (ejercicio)
 75. Diálogos II hacer preguntas (ejercicio)
 76. Diálogos III ¿dónde estás? (ejercicio)
 77. Diálogos IV Hablando por teléfono (ejercicio)
 78. Diálogos V Indefinidos: algún, alguien, ningún (ejercicio)
 79. Diálogos VI En un restaurante (ejercicio)
 80. Diálogos VII Comprar ropa (ejercicio)
 81. Vocabulario I Ejercicios "más arriba" explicados en inglés (ejercicios)
 82. Vocabulario II Ejercicios diversos (ejercicios)
 83. Vocabulario III A favor o en contra de los zoos (ejercicio)
 84. Vocabulario IV El tiempo atmosférico (ejercicios)
 85. Ampliación y repaso verbos http://www.xtec.es/~jvaldelv/castestr/castellaest.htm
 86. El pasado http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/Spanish/Pret%E9ritograve/3.htm
 87. Ampliación y repaso http://www.xtec.es/~jvaldelv/Postgrau/vocabularindex.htm
 88. Mas actividadeshttp://www.digitaldialects.com/Spanish.htm

Activitats JClic

 1. Aprendiendo Castellano (activitat) http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3264
 2. Separación de sílabas (activitat) http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1250

Altres activitats

 1. Canciones http://www.todoele.net/canciones/Cancion_list.asp
 2. Letra Villancico Noche de Paz http://www.tasgreetings.com/nochedepaz.htm
 3. Canción Villancico Noche de Paz http://es.youtube.com/watch?v=xIWGYOwJgns&feature=related

Lletra lligada

 1. Memima pautada http://www.xtec.es/~prifa/Mestra1(MeMimaPautada).zip
 2. Memima puntejada http://www.xtec.es/~prifa/Mestra2(MeMimaPuntejada).zip
 3. Memima doble pauta http://www.xtec.es/~prifa/Mestra3(DoblePauta).zip
 4. Memima doble pauta puntejada http://www.xtec.es/~prifa/icofont.jpg
 5. Memima amb majúscules de pal http://www.xtec.es/~prifa/icofont.jpg
 6. Massallera lletra lligada amb majúscules de pal http://www.xtec.es/~prifa/massallera.zip
 7. Tipus de lletra (fonts) http://www.xtec.es/~prifa/recursos.htm#fonts

Català per a estrangers

Diccionari català http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm
 1. Viure a Catlaunya-Vocabulari en imatges http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/viure/
 2. Catavolta - El joc del català http://www.plataforma-llengua.cat/catavolta/
 3. Salutacions frases bàsiques (explicació en anglès) http://www.digitaldialects.com/Catalan/Phrases.htm
 4. Números (explicació en anglès) http://www.digitaldialects.com/Catalan/numbers3I.htm
 5. Vocabulari I (explicació en anglès) http://www.digitaldialects.com/Catalan/Vocabulary.htm
 6. Vocabulari II (explicació en anglès) http://www.digitaldialects.com/Catalan/Vocwords2.htm
 7. Vocabulari III (explicació en anglès) http://www.digitaldialects.com/Catalan/Vocwords1.htm
 8. Números 1-12 (explicació en anglès) http://www.digitaldialects.com/Catalan/numbers1I.htm
 9. Números 13-20 (explicació en anglès) http://www.digitaldialects.com/Catalan/numbers2I.htm
 10. Colors (explicació en anglès) http://www.digitaldialects.com/Catalan/Colour.htm
 11. Roba (explicació en anglès) http://www.digitaldialects.com/Catalan/Clothes.htm
 12. Animals senzill (explicació en anglès) http://www.digitaldialects.com/Catalan/Animals%20simp.htm
 13. Animals complex (explicació en anglès) http://www.digitaldialects.com/Catalan/Animals.htm
 14. Fruits i vegetals (explicació en anglès) http://www.digitaldialects.com/Catalan/Fruit.htm
 15. Català per a estrangers (Hot Potatoes) http://www.xtec.es/~jvaldelv/catala/pau.htm
 16. Jocs Triquiqueta http://www.3xl.cat/jocs/triqui/triquifesqueta/
 17. Cançons de Nadal http://www.teranyina.net/nadal.ct/lletra/cant1.html
 18. Videos Cançons de Nadal Fum Fum Fum http://es.youtube.com/watch?v=66gqEhu2RmU&feature=related
 19. Lletres cançons de nadal http://www.mallorcaweb.net/agendasaraus/discografia/1800090.htm#-2-
 20. Vídeo Tió http://es.youtube.com/watch?v=YTXYLwOrgyc
 21. Dites populars dels diferents mesos de l'any i festivitats http://bibliopoemes.blogspot.com/2007/12/dites-populars-i-refranys-del-mes-de.html
 22. Aquesta notícia és molt interessant ¿Existía el dinero que los bancos/cajas prestaron a Enric Duran?
 23. Aqui hi ha més recursos http://www.xtec.cat/~ivilater/http://www.xtec.cat/~ivilater/materials.htm
 24. Va de granotes.

  Per començaSobre les pedres hi ha tres granotes verdes i tres granotes marrons. L'objectiu és que intercanviïn les seves posicions: les verdes han d'anar a parar on ara hi ha les marrons i viceversa.
  Hi ha dos moviments possibles, però sempre endavant: moure una granota a la pedra veïna, que ha d'estar buida, o fer saltar una granota per sobre d'una altra i caure en una pedra buida. Per triar quin granota moure n'hi ha prou amb un clic.
  Si no podeu moure les granotes heu de tornar a començar, feu clic al botó "reiniciar".
  Si després de jugar-hi una estona no us en sortiu no us preocupeu... descanseu i torneu a provar!!
  Amb paciència i perseverança ho aconseguireu! ;-)

  Per començar a jugar feu clic al dibuix. 

Adreces relacionades interessants

 1. Barcelona bombardejada http://www.barcelonabombardejada.cat/
 2. Karakia http://www.tv3.cat/ptv3/tv3TotsVideos.jsp?idint=119988686
 3. Diari Vilaweb http://www.vilaweb.cat/
 4. 3cat24.cat http://www.3cat24.cat/
 5. Tv3 a la carta http://www.tv3.cat/seccio/3alacarta/
 6. Viure a Catalunya http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/viure/
 7. Crear petites histories http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca
 8. Traductor català-castellà, català-anglès, català-francès, català-alemanyhttp://traductor.gencat.cat/
 9. Mapa i dades generals http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1d08009f459b71e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=ef40f9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ef40f9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
 10. Guia Pràctica d'Acollida Lingüística http://www.plataforma-llengua.cat/doc/guia_acollida.pdf
 11. La plataforma per la llengua http://www.plataforma-llengua.cat/
 12. Què faig si...? http://www.plataforma-llengua.cat/doc/guia_qfs.pdf
 13. La Queta http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=93c4f9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=93c4f9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
 14. Cançó Català http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Temes/Dona%20corda%20al%20catala/El%20catala%20va%20amb%20tu/mp3/v1llarga.mp3
 15. Cançó Català Hip Hop http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Temes/Dona%20corda%20al%20catala/El%20catala%20va%20amb%20tu/mp3/v2hiphop.mp3
 16. Cançó Català Reggae http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Temes/Dona%20corda%20al%20catala/El%20catala%20va%20amb%20tu/mp3/v3reggae.mp3
 17. Cançó Català Rumba Mestissa http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Temes/Dona%20corda%20al%20catala/El%20catala%20va%20amb%20tu/mp3/v4rumba.mp3
 18. Cançó Català Disco http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Temes/Dona%20corda%20al%20catala/El%20catala%20va%20amb%20tu/mp3/v5disco.mp3
 19. Rellotge català http://www.comunicaciodigital.com/rellotge_catala/rellotge_catala_flash.htm

Notícies publicades

 1. Els mitjans internacionals es fan ressó dels fenòmens atemporals a St Benet.
 2. Reportaje fenómenos atemporales en Sant Benet

Informàtica

Aquí hi ha els blogs dels meus alumnes d'informàtica Usuari I

Loli http://capo-alazan.blogspot.com/

Carmen http://mianheloviajar.blogspot.com/

Montserrat http://hoycocinoverduras.blogspot.com/

Adina http://vivirenotropais.blogspot.com/

Rafael http://casadeverano33.blogspot.com/

Fructuoso http://caminosinlimite.blogspot.com/

Josep http://plouofasol.blogspot.com/

Antonio http://basiliev-lagallinaponedora.blogspot.com/

Leonor http://elmonoobeso.blogspot.com/

 Una mica d'història sobre la Bitàcola:

A la marina mercant, el quadern de bitàcola és el llibre en el que els pilots, a les seves respectives guàrdies, anoten l'estat de l'atmosfera, els vens que bufen, els rumbs que es fan, la forçade les màquines amb les que es navega o el velam que utilitzen (en el cas dels vaixells a vela), la velocitat de la nau i els fets importants esdevinguts durant la navegació.

En informàtica, un bloc (també blog -força usat- (1) o bitàcola,de l'anglès blog, truncació de weblog: diari web) és un diari interactiu personal (dip) a  Internet. Un bloc està dissenyat per a que, com a un diari, cada article tingui data de publicació, de tal forma que la persona que escriu (blocaire o bloguista) i les que llegeixen poden seguir un camí de tot el que sh'ha publicat i editat.

Exercicis

 1. Word http://www.aulafacil.com/Word/temario.htm
 2. Word http://www.aulaclic.es/word2003/index.htm
 3. Excel http://www.aulafacil.com/Excel/temario.htm
 4. Excel http://www.aulaclic.es/excel2003/
 5. Excel pràctiques http://www.scribd.com/doc/38664/RECOPILACION-EJERCICIOS-EXCEL-DE-INTERNETejerciciosalumnosblogspotcom
 6. Access http://www.aulafacil.com/Access/CursoAccess/CursoAccess.htm
 7. Access http://www.aulaclic.es/access2003/
 8. Powerpoint http://www.aulafacil.com/PowerPoint/temario.htm
 9. Powerpoint http://www.aulaclic.es/power/f_power.htm
 10. Internet http://www.aulafacil.com/CursoInternet/CursoInternet.html
 11. Internet cercadors http://www.aulafacil.com/buscadores/temario.htm
 12. Internet http://www.aulaclic.es/internet/
 13. Tecladit http://clic.edu365.com/db/act_ca.jsp?id=1023
 14. Escrivim amb l'ordinador http://www.societatdelainformacio.com/alfabetitzacio/
 15. Emoticones http://www.emoticones.com
 16. Crear cuenta hotmail (explicación) http://www.mclibre.org/consultar/internet/otros/hotmail_crearcuenta.html
 17. Crear cuenta hotmail (+ explicación) https://help.msn.com/(ZmlsdGVyPURIX01TTiw1ODM3OCZwcm9qZWN0PXBhc3Nwb3J0NCZtYXJrZXQ9ZXMtRVMmY3U9JnRtdD0mZm9ybWF0PQ==)/help.aspx?filter=DH_MSN,58378&querytype=keyword&query=PPPswdRmbrThs&fs=1
 18. Crear cuenta hotmail https://accountservices.passport.net/reg.srf?id=2&sl=1&lc=58378
 19. Entrar a Hotmail http://login.live.com/logi n.srf?id=2&svc=mail&cbid=24325&msppjph=1&lc=3082&ru=http%3A%2F%2Fwww%2Ehotmail%2Emsn%2Ecom%2Fcgi%2Dbin%2Fsbox%3F%5Flang%3DES%266c6f7264%3Dhttp%3A%2F%2Fwww%2Emsn%2Ees
 20. Google Docs-Visita guiada http://www.google.com/google-d-s/intl/es/tour1.html
 21. Audacity http://audacity.sourceforge.net/
 22. Tutorial de l'Audacity http://www.lbarroso.com/downloads/tutoriales/audacity.htm
 23. Enregistrador de so de windows sndrec32.exe
 24. Pàgina per allotjar arxius .wav o .mp3 http://boomp3.com/
 25. Crear Nadales http://www.20minutos.es/noticia/311352/0/blog/presidenta/microsoft/
 26. Participar a grups google http://groups.google.es/
 27. Participar a grups Yahoo http://es.groups.yahoo.com/
 28. Páginas amarillas http://www.paginas-amarillas.es/
 29. Xiclets.net http://xiclets.net/
 30. Picasa http://picasa.google.es/
 31. Flickr http://flickr.com.
 32. Crear petites histories http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca
 33. Wikipedia http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada

Pràctiques

 1. http://informaticausuari208.googlepages.com/ projecte
 2. excel diversos excel
 3. irregularverbs.xls excel
 4. arbre de nadal word
 5. publicitat powerpoint
 6. arbre de nadal powerpoint
 7. postal de Nadal word
 8. travessa word
 9. travessa excel
 10. pàgina 31 word

Projectes d'alumnes

Notícies d'actualitat relacionades amb la informàtica

 1. Alertan de dispositivos USB para robar información

 2. Un virus utiliza fotos de Shakira y Rihanna como gancho
 3. China permite el acceso a Wikipedia
 4. Microsoft da un plazo de tres semanas a Yahoo! para negociar su compra
 5. Decenas de periodistas tunecinos acuden a internet para combatir la "falta de libertad" en el país
 6. Los dominios de bodas son los más solicitados por los jóvenes en la red
 7. Un repaso a los pioneros del ".com"
 8. Youtube sabrá más sobre los usuarios
 9. Ocho consejos para reducir el impacto ambiental de los ordenadores
 10. MySpace s'apunta a la venda de música i de vídeos en línia
 11. Time lapse.Belleza a cámara rápida
 12. Simulador de puentes
 13. Crea tu árbol genealógico
 14. La història del retoc fotogràfic
 15. Atac a sistema informàtic
 16. El fundador d'Apple
 17. Riscos d'Internet
 18. Entrevista Blogs
 19. Blog d'una dona de 95 anys
 20. La fira més gran de robots del mon
 21. La Reina Isabel II estrena canal en Youtube
 22. iPhone
 23. Los dominios '.es' ya superan a los '.com' en España
 24. Crean el primer robot sumiller
 25. Microsoft y el Centro de Computación de Barcelona desarrollarán ordenadores del futuro
 26. 'Todoscontraelcanon' insta a los ayuntamientos a aprobar las mociones contra el canon
 27. La Fiscalía ordena investigar en Internet vídeos de carreras ilegales
 28. Un juego enseñará a los niños a usar el móvil de forma responsable
 29. Gafas para olvidadizos
 30. joc per a ensenyar els nens a utilitzar el mòbil responsablement
 31. Los menores de 30 años tendrán un dominio '.es' gratis
 32. Un sistema de comunicación entre coches permitirá reducir los accidentes
 33. Google Earth
 34. L'alumne en xarxa

Curiositats

 1. Hablar por teléfono móvil antes de dormir puede provocar insomnio

 2. "Ens hem buscat el canvi climàtic"

 3. http://www.star28.net/snow.html
 4. Tejados "verdes contra el calentamiento
 5. Les biblioteques més maques del món
 6. Cursos diversos on-line
 7. Cuina
 8. Les noves 7 maravelles del mon
 9. Els quadres que més i menys agraden a cada nació
 10. La màquina que sap el que penses
 11. Rellotge amb molta informació
 12. Música al Youtube
 13. La presidenta de les Filipines 'entra' a Second Life
 14. Art amb sorra
 15. Edificis curiosos de tot el món
 16. El cliente quizás no se atreve a comprar una botella pero sí dos copas

Anglès ges i cfgm

 1. blog http://blocs.xtec.cat/eloinaangles/
 2. Activitats Ihttp://www.languageguide.org/english/
 3. Activitats II http://www.digitaldialects.com/English.htm
 4. Irregular verbs http://www.englishpage.com/irregularverbs/irregularverbs.html
 5. Eating out http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=3543
 6. Mystery project http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=3526 
 7. Daily Routines http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=3473 
 8. Hobbies and interests http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=3418 
 9. Christmas is here! http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=3228
 10. Housing http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=3179 
 11. Welcome to London http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=2683
 12. London http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=2343
 13. Fatima http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=2046 
 14. English adjectives http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=1259 
 15. Comparatives and Superlatives http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=1255 
 16. Phonetics http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=1253 
 17. Let's have fun possessives! http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=1235 
 18. April fool's day http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=1234 
 19. Marina's family http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=1233 
 20. Merry Christmas http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=1232 
 21. Cultural diversity and socializing http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=1224 
 22. Town and country http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=1223 
 23. The Olympic and Paralympic Games http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=1209 
 24. Riddles http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=1205 
 25. European Union countries http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=1199 
 26. Kinds of energy and energy sources http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=1200 
 27. 30 irregular verbs http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=1186 
 28. English topics http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=1173 
 29. Happy Halloween! http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=1172 
 30. It's Halloween! http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=1171 
 31. Learning English http://clic.edu365.cat/db/act_es.jsp?id=1116

Adreces en anglès interessants

 1. Cells alive http://www.cellsalive.com/

Matemàtiques

 1. Porcentajes y proporcionalidad http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3352
 2. Múltiplos y divisores http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3350
 3. Multiplicación y división de números decimales http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3375
 4. Informàtica Bàsica http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2660

Altres adreces d'interès

Altres adreces amb recursos educatius interessants d'interès

Agraiments

Voldria agrair la col·laboració dels meus companys de curs, i en especial la Pepa Valdelvira Aguilera, com a conductora del curs, amb la qual ha estat un plaer aprendre i treballar i que ha fet que tots plegats coneguéssim una nova dimensió de l'abast de les eines informàtiques, així com a propiciadora d'un clima molt afable.