GUIA DIDÀCTICA

» El nostre lloc a l'univers és una WebQuest de ciències, pensada per al primer curs de Batxillerat.
 
» Els objectius Curriculars de l'àrea o àrees implicades:

El nostre lloc a l'univers és una WebQuest multidisciplinària. 
La búsqueda dels exoplanetes és el fil conductor d'un treball en el qual cooperen les àrees de biologia, química, física i llengua.

» El material previst

És necessari realitzar la WebQuest mitjançant l'ordinador, amb el software que doni una bona visualització de vídeos. També són necessaris auriculars.

 » Continguts

Els alumnes organitzaran el treball de la següent manera: faran grups de tres persones, nois i noies, a cadascuna de les responsabilitats: buscar informació, realitzar un informe i preparar una exposició oral.

Es tracta de viatjar a l'univers, veient els diferents canvis que es van descobrint. La missió és fer un estudi acurat de les noves tecnologies i la seva implicació en l'estudi de l'univers.

Per això hauran de realitzar un informe, seleccionant fotografies i realitzant unes fitxes que se'ls donaran.

» La Temporalització
El nostre lloc a l'univers té una previsió de 8 sessions d'una hora.

» Recursos

Introducció al tema:

http://www.edebedigital.com/EV/jcrana/1eso_ccss/movitierra1.htm 

Investigació sobre els planetes:

 
Vídeos relacionats:
 
Forats negres i matèria fosca: http://www.youtube.com/watch?v=NW6hylNAIg0
                        http://www.youtube.com/watch?v=h7hboZY576U
 
Imatges:
Les imatges de la pàgina principal, introducció i tasca són extretes del llibre: Ciències per al món contemporani. Santillana. Rocío Pichardo Gómez.
La imatge del satèl·lit està extreta de la pàgina web: http://www.zonagratuita.com/a-disenio/gif_animados2.htm
La imatge del procés està extreta de la web http://www.zonagratuita.com/a-disenio/gif_animados3.htm
La imatge de l'activitat 1 està extreta de la web: http://www.100pies.net/Gifs/Astronomia/Planetas.asp?Page=2
La imatge de l'activitat 2 està extreta  de la web: http://www.100pies.net/Gifs/Astronomia/Planetas.asp?Page=2
 

» Avaluació

Hem previst unes rúbriques d'avaluació.

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Comments